OpenOffice.org 3.2

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.2 er ute, ferdig testa. Denne versjonen har m.a. raskare oppstart, betre ODF-støtte og forbetra statistikkfunksjon. Sjå oversikta over kva som er nytt her.

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her, og eit norsk brukarforum her.

Last ned

OOo 3.2.0

OOo 3.2.0 med Java (med Java)

OOo 3.2.0 (RPM)

OOo 3.2.0 (DEB)

Aktuell artikkel
OpenOffice.org vokser kraftig i Norge (digi.no)
Flere grunner til å oppgradere OpenOffice (digi.no)
Openoffice.org blir raskere (hardware.no)

Reklame

OpenOffice.org 3.1.1

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.1 er ute, ferdig testa. Denne versjonen inneheld ingen nye funksjonar, men ein del feil er retta, mellom anna ein sikkerheitsrisiko ved opning av Word-dokument

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned

OOo 3.1.1

OOo 3.1.1 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (RPM)

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (DEB)

Sjå heile lista over endringar her.

OpenOffice.org 3.1.0

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.0 er ute, ferdig testa. Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned OOo 3.1.0

OOo 3.1.0

OOo 3.1.0 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.0 (RPM)
Dei viktigaste endringane i denne versjonen (kjelde:OpenOffice.org)

Generelt:

 • Enklare å flytte objekt med førehandsvising av ny plassering
 • Klarare skrift med «Anti-aliasing»
 • Strek også over ord, i tillegg til gjennomstreking og understreking

Rekneark:

 • Dels mykje raskare rekneark
 • Skalering av visningsstorleiken også i rekneeark
 • Fleire visingsmulegheiter for x- og y-aksar i rekneeark.
 • Videofiler i Impress

Skriveprogrammet:

 • Meir diskre markeringsfarge ved tekstmarkeringar (lyseblå istadenfor svart)
 • Enklare omgjering frå lenkjer til vanleg tekst og tilbake
 • Mogleg å svare med ein ny kommentar på ein annens kommentar, dei vert vist i kvar sin farge.
 • Muleg å søkje og erstatte også i kommentarar.

Presentasjonar:

 • Eigne knappar for å endre skriftstorleiken raskt og enkelt

Sjå heile lista over endringar her.

OpenOffice.org 3.0.1

 Use OpenOffice.org

OOo 3.0.1 er no klar og ferdig testa for Windows og Linux. Andre versjonar og andre operativsystem kan du laste ned her. Desse versjonane er ikkje testa, men vil sannsynlegvis verke utan problem. Språkkoden for norsk er nn. Bokmål har bm.
I denne versjonen er endringane berre feilrettingar. Merknadene til denne utgjevinga finn du her Versjon 3.1 er planlagt til slutten av mars.

Last ned OOo 3.0.1

OOo 3.0.1

[linux_ikon.png] OOo 3.0.1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

OpenOffice.org 3.0

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.0 er lansert på norsk. Du kan lese om kva som er nytt i denne versjonen her

Last ned OpenOffice.org 3

OpenOffice 3.0

OpenOffice 3.0

Andre versjonar finn du her Sjå etter «nn» . Dette er språkkoden for (ny) norsk. Bokmål har «nb»

Du kan også laste ned OpenOffice.org 3 med BitTorrent

OpenOffice.org 3.0

 Use OpenOffice.org
OpenOffice.org 3.0 er lansert, men tenarane har problem med å handsame trafikken.

http://openoffice.org/ står dette:

«Apologies – our website is struggling to cope with the unprecedented
demand for the new release 3.0 of OpenOffice.org. The technical teams are
trying to come up with a solution.

Thank you for your patience.» BitTorrent-lenkjer for nedlasting av dei til no tilgjengelege språkversjonane: svensk, dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk og russisk.

Den norske OpenOffice.org-sida er oppe og går igjen, men det er ikkje lagt ut 3.0-versjonar enno.

Norsk programvare-info følgjer utviklinga.

OpenOffice.org 2.3.1

OpenOffice.org er oppdatert til versjon 2.3.1. Det er ikkje noko nytt i denne versjonen, men ein del feil er fiksa.

Sjå og OOo-nedlasting for fleire versjonar.

OpenOffice 2.3 oppdatering

OpenOffice.org 2.3 er no tilgjengelig på norsk. Av endringar i siste utgåve, kan ein nemne:

 • Forbetra diagramredigering og ny diagramvegvisar
 • Betre handtering av dokument med fleire språk (automatisk gjenkjenning)
 • Eige Wiki-filter for å lage Wiki-sider
 • Raskare presentasjonsprogram (Impress)
 • Draw støttar bildeformatet PNG for bruk bl.a. på nettsider
 • Nye utvidingar er gjort tilgjengeleg for Base (databasedelen av OOo)

Last ned OpenOffice.org 2.3 her eller her