Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.2 er ute, ferdig testa. Denne versjonen har m.a. raskare oppstart, betre ODF-støtte og forbetra statistikkfunksjon. Sjå oversikta over kva som er nytt her.

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her, og eit norsk brukarforum her.

Last ned

OOo 3.2.0

OOo 3.2.0 med Java (med Java)

OOo 3.2.0 (RPM)

OOo 3.2.0 (DEB)

Aktuell artikkel
OpenOffice.org vokser kraftig i Norge (digi.no)
Flere grunner til å oppgradere OpenOffice (digi.no)
Openoffice.org blir raskere (hardware.no)

Advertisements