Noreg.no

noreg.noNoreg.no er din vegvisar i det offentlege.

Du finn meir informasjon om Noreg.no her og her.

Reklame

MiSide – MinID

MiSide er eit offentleg servicekontor på Internett. På MiSide kan du m.a. endre adresse i folkeregisteret, sende søknad om skattekort, melde adresseendring (Posten), byte fastlege, finne informasjon om dei registrerte eigedommane dine. Logg inn på MiSide med MinID.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Tid for å skaffe seg ein elektronisk ID for offentlege tenester (digi.no)

OEP – Offentleg Elektronisk Postjournal

«Her kan du søkje i brev og dokument frå statlege verksemder og tinge den informasjonen du ynskjer innsyn i. Ved å nytte OEP har du høve til å fylgje den politiske avgjerdsprosessen på Internett på tvers av etatsgrensene. Dei statlege etatane publiserer sine offentlege journalar via OEP, medan tingingane du gjer, vert sende til den ansvarlege etaten.» (Kjelde: OEP)

Kva er OEP?

Korleis nyttar eg OEP