Notepad++ 4.8.5


Notepad++ er for dei som ønskjer noko meir enn WordPad. Programmet er gratis og bygd på open kjeldekode. Redigeraren (editoren) støttar fleire programerings- og markupspråk.

1: Last ned Notepad ++

2: Last ned den tilhøyrande norske språkfila npp_no-nn (zip-fil).

3: Handsam språkfila.
I språkfilpakken finn du sjølve språkfila (nativelang) og ei les meg-fil med instruksjonar om korleis du skal handsame språkfila. Du kan og gå til denne sida for meir informasjon.

Notepad ++ vert omsett til norsk av Thomas Bernes.

Reklame

Firefox 2.0.0.14

Get Firefox

Firefox 2.0.0.14 sikkerheit- og stabiliseringsoppdatering er no klar for nedlasting.

Du finn oversikt over endringar sidan sist i versjonsnotatet med detaljert versjon her
Last ned:

Sjå og: Firefox.no | Mozilla Norge

Opera 9.27

Opera 9 - Innovation delivered
Opera er ute med ei sikkerheits- og stabilitetsoppdatering.

1) Laste ned og installere sjølve programmet:

2) Laste ned og lagre språkfila:

3) Opne språkfila:

  • Gå på Verktøy (Tools) > Innstillingar (Preferences) > Generelt (General)
  • Trykk på Detaljar (Details) og Vel (Choose)
  • Manøvrer deg fram til språkfila du lasta ned og lagra
  • Trykk OK og lat att dialogboksen

Skype 3.8 Beta


Skype 3.8 Beta er ute med mellom anna forbetra lydkvalitet.

1: Last ned Skype 3.8 Beta:

2: Last ned tilhøyrande språkfil:

NorwegianNynorsk_3.8.0.96_20080402_svindseth.lang

3: Handsaming av språkfila:

  • Klikk eller høgreklikk på fila og …
  • Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.