Humax – nettbutikkar

MERK! Riks-TV boksen frå Humax har ei trykt brukarrettleiing, men ingen menyar på norsk (nynorsk), som Noregs Mållag annnoserte i Norsk Tidend i april 2008 (annonse side 18 og omtale side 14) at mottakaren skulle ha.Forhandlarar og nettbutikkar for Humax CXHD3000T bakkemottakar
Bergen TV & Antenneservice
nettbutikk
Norsk Antenneservice
nettbutikk

 

Meir info om Humax CXHD3000T her

 

Reklame

Humax bakkemottakar for Riks-TV

Merk! Riks-TV boksen frå Humax har ei trykt brukarrettleiing, men ingen menyar på norsk (nynorsk), som Noregs Mållag annnoserte i Norsk Tidend i april 2008 (annonse side 18 og omtale side 14) at mottakaren skulle ha.

Humax har fått godkjent ein bakkmotakar (dekodar) –Humax CXHD-3000T– for Riks-TV opplyser NTV
Motakaren har mellom anna doble scart-kontakter, komponentvideo og HDMI. Du finn og sjølvsagt norske menyar, brukarrettleiing på skjermen -både på nno og nob- og programguide (EPG).
Enkeltkanalar kan blokkerast med foreldrekontroll, om du treng det. Det er lett tilgang til radiokanalane. Mottakaren har diverre ikkje MHP-teknologi for mottak av digital tekst-tv frå NRK.

Listeprisen er oppgitt til 1490,- kroner. Les meir på teknofil.no

Her kan du kjøpe Humax CXHD3000T:

Nettbutikken til Bergen TV & Antenneservice

Nettbutikken til Oslo antenneservice
Nor Elektronikk AS er grossist for Humax i Noreg. Ønskjer du å selje Humax, trykk her