Ordrik gratis til 20.06.2020

Ordrik frå Nynodata med gratis lisens fram til 20. juni for Windows, Mac og Linux. Last ned programmet her: http://dl.nynodata.no/download/ordrik2/eval/

P.S. I Ordrik -> Innstillingar -> Rediger -> Språkmal nynorsk, kan du velje mellom konservativ, moderat, og radikal nynorsk.

Nynorsk ordbok med stilkontroll (LNK-Nytt)

Reklame

Ordrik

win_x_lin
ordrik2_logo2«I ordbokspakken Ordrik kan ein velje mellom konservativ, moderat eller radikal nynorsk. Stilkontrollen gir valfrie ord og former ei ekstra markering i samsvar med den stilen som er valt.»


Ordrik
frå Nynodata er ein pakke med ordbøker for betre norsk, tilgjengeleg for WIndows, Mac og Linux. Programpakken inneheld nynorskordbok, nynorske synonym, bokmål til nynorsk og bokmålsordbok. Enkeltordbøker eller pakkar kan kjøpast.

Last ned og prøv Ordrik her
Reglar for eksamen
Kjøp Ordrik frå Esellerate

Bilete

Ordrik 2.0.7

Ordrik 2Siste: Ordrik er oppdatert til versjon 2.0.8
Siste utgåve av Ordrik er versjon 2.0.7 – Det ser ut til at du må registrere lisensen på nytt etter at du har fullførd oppdateringa (sjå nedanfor).

Ordrik 2 er ei ordbok i tre delar som du kan kjøpe kvar for seg eller samla i ein pakke.

Last ned gratis demo for Windows, Mac og Linux som varer i 30 dagar.

Kom i gang med Ordrik 2: Hjelp -> Kom raskt i gang

Prisar
Ordrik 2 nynorskpakke (380,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2, Nynorsk ordbok (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Bokmål til nynorsk (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Nynorske synonym (120,- pluss mva/VAT)

Kjøp ordrik 2 i nettbutikken esellerate

Installering av oppdatering for Ordrik til versjon 2.0.7
Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

BileteBilete

Bilete

Bilete

Ordrik 2

 

Ordrik 2 er ei ordbok i tre delar som du kan kjøpe kvar for seg eller samla i ein pakke.

Last ned gratis demo for Windows, Mac og Linux som varer i 30 dagar.

Prisar
Ordrik 2 nynorskpakke (380,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2, Nynorsk ordbok (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Bokmål til nynorsk (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Nynorske synonym (120,- pluss mva/VAT)

Kjøp ordrik 2 i nettbutikken esellerate

Ordrik – synonymordliste for Microsoft Office

Ordrik 

Ordrik er ei synonymordliste frå Nynodata. Ordlista inkluderer omsettingar frå bokmål. Programmet vert installert som fullintegrert synonymordliste i Microsoft Office.

Om du vil vite meir om programmet før du kjøper det, kan du laste ned Brukarrettleiinga for Ordrik (PDF) og sjå ein demo av programmet.

Frå brukarrettleiinga for Ordrik:
«Ordrik er laga for deg som skriv nynorsk og er særleg nyttig i to situasjonar. Når du sit og skriv og vil finne andre måtar å uttrykkje deg på, kan du slå opp i synonymordlista og finne alternative ord. Eller kanskje hugsar du berre bokmålsordet og kjem ikkje på kva det same heiter på nynorsk. Då kan du slå opp i Ordrik og finne forslag til nynorsk omsetting!»