Netvibes

Netvibes kan du lage di eiga startside – offentleg og/eller privat- ved å (re)mikse innhaldet på nettet. Du kan leggje til modular og dele dei, RSS-kjelder, e-postkontoar, småprogram osb. Ulike tema kan du velje eller lage sjølv. Faner kan du leggje til og dele gjennom Netvibes økosystem og mykje meir.
Prøv Netvibes her.

Reklame