OpenOffice.org 3 – Rettleiingar og oppgåve

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3

Du kan gratis laste ned boka «OpenOffice.org 3.0 -Rettleiingar og oppgåver» av Bjørnar S. Pedersen og Anita Vingen i formata PDF og ODT. Ønskjer du ikkje heile boka, kan du laste ned delane kvar for seg:

Generell del (PDF)

Writer (PDF)

Calc (PDF) og Impress (PDF)

For OpenOffice 2.x finst følgjande rettleiingar: Generell del, Writer og Calc PDF ODT – Draw og Impress PDF ODT – Trykksaker PDF

Reklame