Firefox 3.0.8

Firefox 3.0.8 er ute. Dette er ei sikkerheit- og stabiliseringsoppdatering. Merknader til utgjevinga finn du her og detaljerte opplysningar om feilrettingane her
Aktuelle artiklar: Tidlig sikkerhetsfiks fra Mozilla (digi.no)
Firefox mer populær i Europa (hardware.no)

Last ned

Firefox 3.0.8

Firefox 3.0.8

Firefox 3.0.8

Reklame

Skype 4.0.0.216Skype 4.0 er ute med mellom anna forbetra lyd- og videokvalitet. Les versjonsnotatet her eller her (PDF)

Merk! Alle funksjonane frå Skype 3.8 er enno enno ikkje komne med. Ei ny utgåve med fleire funksjonar er under arbeid.

1: Last ned Skype

Skype 4.0.0.216

2:
Last ned tilhøyrande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.216_20090319_svindseth.lang


3:
Handsaming av språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4:
Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit
Skjermbilde av Skype 4 – klikk for større bilde:

Legacy 7.0.0.90

Det har kome ei ny oppdatering av Legacy 7 (bygg 7.0.0.90). Endringsloggen finn du her

Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

  • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
  • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjonLegacy Norsk

Brukarar av Standar-utgåva lastar ned oppdateringa her

Pidgin 2.5.5

Pidgin 2.5.5 er ute. Lynmeldingsprogrammet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium På heimesida til Pidgin står følgjande om denne versjonen:

«ICQ is reporting errors in some locations which are generally fixed by upgrading to 2.5.5.»

Last ned

Pidgin 2.5.5

Merk! Om Pidgin ikkje installerer seg med korrekt språk på maskina di under Vista, sjølv om du har installer denne norske LIP-en frå Microsoft, er løysinga følgjande:

  • Opprette miljøvariabelen PIDGINLANG=nn i

Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

  • Vel Ny og i Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn)

eller

  • Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila.

Firefox 3.1 Beta 3

Firefox 3.1 Beta 3 er ute på 64 språk. Les merknader til utgjevinga her Meir om funksjonane i Firefox 3.1 Beta her

Aktuelle artiklar: Neste Firefox klar i ny beta (digi.no) Ny Firefox 3.1 beta klar (hardware.no)

Last ned:

Firefox 3.1 Beta 3

Firefox 3.1 Beta 3

Firefox 3.1 Beta 3

Songbird 1.1

Songbird 1.1 er ute.

Merknader til utgjevinga finn du her
Oversikt over funksjonane i Songbird 1.1 finn du her
Systemkrav
finn du her

Aktuell artikkel: Songbird er no ute i ny versjon (teknonytt)

Last ned:

Songbird 1.1.1 (Vista, XP)

Songbird 1.1.1 (OS X Intel)

Songbird 1.1.1 (i686)

Songbird 1.1 (x86_64)

Innstilling av språk
Fil > Språk > Noregian Nynorsk (Norway)

Legacy 7.0.0.89

Det har kome ei ny oppdatering av Legacy 7 (bygg 7.0.0.89). Endringsloggen finn du her

Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

  • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
  • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjonLegacy Norsk

Brukarar av Standar-utgåva lastar ned oppdateringa her

Opera 9.64Opera 9.64 er ute. Dette er ei sikkerheit- og stabiliseringsoppdatering.
Endringsloggar: Windows og Mac

Last ned:

Opera 9.64

Opera 9.64

Andre versjonar finn du her

Installering av Opera:

opera_9.64_installering_00_køyre_fila

opera_9.64_installering_01_extracting

opera_9.64_installering_02_vel_installasjonsspråk

opera_9.64_installering_03_førebur_installasjonen

opera_9.64_installering_04_rettleiar

opera_9.64_installering_05_lisensavtale

opera_9.64_installering_06_standard

opera_9.64_installering_07_klar_til_å_installere

opera_9.64_installering_08_installerer

opera_9.64_installering_09_rettleiaren_er_ferdig

opera_9.64_installering_10_oppstart

BitTorrent-nedlasting av Opera 9.64

Opera 9.64 internasjonal versjon

Opera 9.64 internasjonal versjon

For kan du bruke programmet dette programmet Ei lita oversikt over andre program du kan bruke finn du her. Du kan lese om kva BitTorrent er på Wikipedia

Aktuelle artiklar

Lag hurtigvala i Opera slik du vil ha dei del 1 del 2 del 3 (teknonytt)

Google Chrome er ingen nettleser – Opera-gründer Jon von Tetzchner ser tilbake på 15 års nettleser-historie. (digi.no)

Opera viser litt av den nye drakten til Opera 10