Med andre ord

Med andre ord


Med andre ord av Magne Rommetveit er ei elektronisk synonymordbok utgjeven av Det Norske Samlaget.

Ordboka inneheld over 19 000 oppslagsord med omsetjingar frå bokmål til nynorsk og kan brukast som eit frittståande program, eller integrert med Microsoft Word.

Windows Vista/7
Med Andre Ord fungerer fint i Vista og 7. Men for at Hjelpefilene skal verke, må ein laste ned ei tilleggsfil. Klikk på Hjelp i programmet og følg instruksjonane eller gå direkte til denne sida for hjelp og instruksjonar, eller direkte til nedlastingssida her.

Skjermbilde av MAO

Reklame