Skype med nynorsk språkfil

Skype er eit prate- og IP-telefoniprogram.
Skype får du på nynorsk ved å leggje inn ei språkfil i programmet.

Last ned Skype for Windows

Last ned språkfila Nynorsk.lang
Lagre fila på skrivebordet

Flytt fila inn i Phone-mappa i Skype med administratorløyve:
-> Programfiler (x86) > Skype -> Phone

Opne språkfila i Skype for Windows
Skype -> Verktøy -> Endre språk (Change language) -> Last inn Skype-språkfila …
(skroll ned forbi alle språka!)
-> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone
3: Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Reklame

Opera 11.62

Opera, the fastest and most secure web browser

Siste utgåve av nettlesaren Opera er versjon 11.62

Last ned Opera 11.62 for Windows, Mac og andre versjonar

Opera -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar:
Bilete

Opera på Norsk – Norwegian (Nynorsk)  i Mac
Sidan det er mange språk i verda som OS X ikkje støttar, må ein laste ned, lagre og opne språkfiler manuelt.

1: Frå sida Opera browser language file, må du laste ned og lagre språkfila Norwegian (Nynorsk) 11.61

2: Gå deretter på Opera -> Instillingar -> Språk -> Detaljar -> Vel -> Vel språkfil.

3: Manøvrer deg fram til der du lagra språkfila for Norsk – Norwegian (Nynorsk) og opne henne. Opera er då på Norsk – Norwegian (Nynorsk).

Meir om språkendringar i Opera her

Windows-installering og språkval – klikk for større bilde

1: Trykk ‹‹Val››
Opera-installering

2: Under Språk veljer du Norsk (nynorsk) i nedtrekksmenyen

Opera språkval i Windows
3: Trykk ‹‹Godta og installer››

Last ned
Opera-bakgrunnar (wallpapers)
Opera småprogram (widgets)
Opera-drakter (skins)

YouTube
Sjå Opera-videoar på operasoftware.

Utgjevingsmerknader

Revo Uninstaller 1.9.2


Siste utgåve av avinstallerings-programmet Revo Uninstaller er versjon 1.9.2

Last ned: Revo Uninstaller 1.9.2 for Windows, for usb-minnepinn for Windows (zip-fil)

Vel språk under installeringa

Språkval
Alternativ -> Generelt -> Norsk Nynorsk/Norwegian Nynorsk

Revo Uninstaller er eit program for avinstallering av programvare. Programmet hjelper deg med å avinstallere uønskte program som er instalerte på datamaskina di sjølv om du ikkje greier det med kontrolpanelet Avinstaller eller Endre eit program (Vista). Programmet fjernar òg filer som ofte er att etter ei vanleg avinstallering. Revo Uninstaller skal vere raskare enn fuksjonen «Avinstaller eller endre eit program» i Windows Vista. Les meir om hovudfunksjonane i Revo Uninstaller her (engelsk).
Programmet er gratis og fritt for reklame- og spionpram. Revo Uninstaller fungerer med Windows 7, Windows Vista Windows Server, Windows XP og Windows 2000.

Pidgin

pidgin

Siste utgåve av Pidgin er versjon 2.10.2

Last ned Pidgin 2.10.2 for Windows

Pidgin installer language
Vel språk under installeringa

Pidgin køyrer på Windows, Linux og andre UNIX-operativsystem og fungerer med pratenettverka: XMPP-protokollen for Facebook-prat (klikk på Pidgin- Windows/Mac/Linux), AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, ICQ, IRC, MSN, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, Zephyr. Yahoo!

Hjelp, ProgramtilleggEndringslogg – Pidgin for Mac: Adium

Firefox 11.0

Download: Fast, Fun, Awesome

Siste utgåve av nettlesaren Firefox på Norsk – Norwegian (nynorsk) er versjon 11.0
Nytt
: synkronisering av utvidingar på fleire maskiner når du nyttar Sync, støtte for henting av bokmerke, nettlesar-logg og info-kapslar frå Chrome med meir

Last ned Firefox 11.0 for Windows , Mac OS OS X og Linux  på Norsk – Norwegian (nynorsk)

Firefox-tips, Utgjevingsmerknader

Utvidingar: Xmarks, LastPass, Norsk Nynorsk Ordliste, nynorskvg, FoxLingo Translator/Dictionary, fleire utvidingar

Aktuelle artiklar: Mozilla Firefox på digi.no, Firefox på IT-avisen.no,

Ordrik 2.0.7

Ordrik 2Siste: Ordrik er oppdatert til versjon 2.0.8
Siste utgåve av Ordrik er versjon 2.0.7 – Det ser ut til at du må registrere lisensen på nytt etter at du har fullførd oppdateringa (sjå nedanfor).

Ordrik 2 er ei ordbok i tre delar som du kan kjøpe kvar for seg eller samla i ein pakke.

Last ned gratis demo for Windows, Mac og Linux som varer i 30 dagar.

Kom i gang med Ordrik 2: Hjelp -> Kom raskt i gang

Prisar
Ordrik 2 nynorskpakke (380,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2, Nynorsk ordbok (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Bokmål til nynorsk (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Nynorske synonym (120,- pluss mva/VAT)

Kjøp ordrik 2 i nettbutikken esellerate

Installering av oppdatering for Ordrik til versjon 2.0.7
Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

BileteBilete

Bilete

Bilete