LibreOffice 5

640px-libreoffice_logo-svgLibreOffice er eit fritt kontorprogram for Windows, Mac og Linux.  Microsoft Office 2007 og 2003 - språkpakke (LIP)OS Xikon_linux
LibreOffice med nynorsk hjelpepakke

Last ned både «Main Installer», som er sjølve programmet, og hjelpepakken «LibreOffice Built in help in Nynorsk»

Skroll ned for Mac og Linux.

Om LibreOffice på YouTube: LibreOffice 5.1 New Features: Calc

Reklame

Microsoft Office 2013 med Nynorsk språkpakke

Slik får du Microsoft Office på Norsk (nynorsk)
Last ned og installer siste Microsoft Office 365
Med denne versjonen får du med ekstra tenester.

Språkpakkar for Microsoft 2013 og eldre
Her finn du: Alle tilgjengelege språkpakkar for Microsoft Office på norsk (nynorsk)

Treng eg ein språkpakke, LAP eller LIP? (på bokmål)

LibreOffice 3.5.2

LibreOffice 3

Siste utgåve av kontorpakken LibreOffice er versjon 3.5.2

Last ned LibreOffice 3.5.2 for Windows (høgreklikk og lagre) og Hjelpepakke (høgreklikk og lagre) på Norsk – Norwegian (Nynorsk), andre versjonar, Versjonsnotat

Språkinnstilling: Verktøy -> Language Settings -> Languages -> Norsk nynorsk

Eldre artiklar: LibreOffice 3.3. lansert (Linux1), LibreOffice er her! (hardware.no)

LibreOffice 3.3.4

LibreOffice 3

Siste utgåve av kontorpakken LibreOffice er versjon 3.3.4.

Last ned LibreOffice 3.3.4 for Windows og Hjelpepakke på Norsk – Norwegian (Nynorsk), andre versjonar, Versjonsnotat

Språk: Verktøy -> Language Settings -> Languages -> Norsk nynorsk

Om: LibreOffice 3.3. lansert (Linux1), LibreOffice er her! (hardware.no)

Microsoft Office 2010

Dette er språkpakken (LIP) som gjev deg Norsk – Norwegian (nynorsk) grensensnitt i Microsoft Office 2010.

Last ned Norsk grensesnittpakke (LIP) for Microsoft Office 2010

Du kan installere språkpakken over Microsoft Office 2010 på Norsk Norwegian (bokmål)

LibreOffice 3.3

LibreOffice 3

LibreOffice er ein kontorpakke for Windows, Mac ogg Linux. Les versjonsnotatet her.

Last ned
LibreOffice 3.3 for Windows på norsk (nynorsk) –
Mac og Linux-versonar finn du her.

Hjelpepakke på norsk (nynorsk)

Språkinnstilling
Verktøy -> Language Settings -> Languages -> Norsk nynorsk

Aktuelle artiklar
LibreOffice 3.3. lansert (Linux1)
LibreOffice er her! (hardware.no)

OpenOffice.org 3.2

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.2 er ute, ferdig testa. Denne versjonen har m.a. raskare oppstart, betre ODF-støtte og forbetra statistikkfunksjon. Sjå oversikta over kva som er nytt her.

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her, og eit norsk brukarforum her.

Last ned

OOo 3.2.0

OOo 3.2.0 med Java (med Java)

OOo 3.2.0 (RPM)

OOo 3.2.0 (DEB)

Aktuell artikkel
OpenOffice.org vokser kraftig i Norge (digi.no)
Flere grunner til å oppgradere OpenOffice (digi.no)
Openoffice.org blir raskere (hardware.no)

OpenOffice.org 3.1.1

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.1 er ute, ferdig testa. Denne versjonen inneheld ingen nye funksjonar, men ein del feil er retta, mellom anna ein sikkerheitsrisiko ved opning av Word-dokument

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned

OOo 3.1.1

OOo 3.1.1 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (RPM)

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (DEB)

Sjå heile lista over endringar her.

OpenOffice.org 3.1.0

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.0 er ute, ferdig testa. Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned OOo 3.1.0

OOo 3.1.0

OOo 3.1.0 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.0 (RPM)
Dei viktigaste endringane i denne versjonen (kjelde:OpenOffice.org)

Generelt:

 • Enklare å flytte objekt med førehandsvising av ny plassering
 • Klarare skrift med «Anti-aliasing»
 • Strek også over ord, i tillegg til gjennomstreking og understreking

Rekneark:

 • Dels mykje raskare rekneark
 • Skalering av visningsstorleiken også i rekneeark
 • Fleire visingsmulegheiter for x- og y-aksar i rekneeark.
 • Videofiler i Impress

Skriveprogrammet:

 • Meir diskre markeringsfarge ved tekstmarkeringar (lyseblå istadenfor svart)
 • Enklare omgjering frå lenkjer til vanleg tekst og tilbake
 • Mogleg å svare med ein ny kommentar på ein annens kommentar, dei vert vist i kvar sin farge.
 • Muleg å søkje og erstatte også i kommentarar.

Presentasjonar:

 • Eigne knappar for å endre skriftstorleiken raskt og enkelt

Sjå heile lista over endringar her.

OpenOffice.org 3.0.1

 Use OpenOffice.org

OOo 3.0.1 er no klar og ferdig testa for Windows og Linux. Andre versjonar og andre operativsystem kan du laste ned her. Desse versjonane er ikkje testa, men vil sannsynlegvis verke utan problem. Språkkoden for norsk er nn. Bokmål har bm.
I denne versjonen er endringane berre feilrettingar. Merknadene til denne utgjevinga finn du her Versjon 3.1 er planlagt til slutten av mars.

Last ned OOo 3.0.1

OOo 3.0.1

[linux_ikon.png] OOo 3.0.1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her