Thunderbird 3.1.6

Spread Thunderbird

Thunderbird 3 er oppdatert til versjon 3.1.6.

Versjonsnotatet finn du her. På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Last ned

Thunderbird 3.1.6 – norsk (nynorsk) for Windows

Thunderbird 3.1.6 – norsk (nynorsk) for Mac

Thunderbird 3.1.6 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Thunderbird 3 installert frå før kan du oppdatere ved å gå på:
Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra. Last ned Lightning 1.0 beta2 her.

Aktuelle artiklar/Lenkjer
Nobel-hack avslørte Firefox-hull (digi.no)
«Nobel-hullet» i Firefox stengt (digi.no)

Reklame

Firefox 3.6.12

Spread Firefox Affiliate Button

Firefox er oppdatert til versjon 3.6.12. Les versjonsnotatet her.

Last ned

Firefox 3.6.12 – norsk (nynorsk) for Windows

Firefox 3.6.12 – norsk (nynorsk) for Mac

Firefox 3.6.12 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Firefox 3.6 på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen.
Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Firefox -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar

Ordlister
Her lastar du ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Firefox.

YouTube
Sjå Firefox-videoar på YouTube.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Nobel-hack avslørte Firefox-hull (digi.no)
«Nobel-hullet» i Firefox stengt (digi.no)

Miro 3.5

Miro videospelarMiro er oppdatert til versjon 3.5.

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformer Miro er tilgjengeleg på finn du her.
Last ned

Miro 3.5 for Windows

Miro 3.5 for Mac

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

  • Vel Ny.
  • I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.0.1

Pidgin 2.7.4

pidgin

Pidgin er oppdatert til versjon 2.7.4. Les endringsloggen her.

Pidgin er eit prateprogram. Du kan m.a. bruke det saman med MSN, Yahoo!, Google Talk og ICQ. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her. Programmet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Last ned

Pidgin 2.7.4 på norsk (nynorsk) for Windows

Språkinnstilling
Pidgin installerer seg (sannsynlegvis) ikkje med korrekt språk på maskina di under Windows, (sjølv om du har installert denne norske LIP-en frå Microsoft,) Løysinga er å opprette miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn. I Windows Vista gjer du de slik:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar og Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Her er ein annan måte å gjere det på:
Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila. Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows-versjonar

Fullstendig liste over pratenettverk du kan bruke saman med Pidgin
AIM – Bonjour – Gadu-Gadu – Google Talk – Groupwise -ICQ – IRC – MSN – QQ -SILC – SIMPLE – Sametime – XMPP – Merk! XMPP-protokollen kan du bruke til Facebook-prat. – Yahoo! – Zephyr.

Firefox 3.6.11

Spread Firefox Affiliate Button

Firefox er oppdatert til versjon 3.6.11. Les versjonsnotatet her.

Last ned

Firefox 3.6.11 – norsk (nynorsk) for Windows

Firefox 3.6.11 – norsk (nynorsk) for Mac

Firefox 3.6.11 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Firefox 3.6 på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen.
Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Firefox -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar

Ordlister
Her lastar du ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Firefox.

YouTube
Sjå Firefox-videoar på YouTube.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Firefox.no – blogg

Thunderbird 3.1.5

Spread Thunderbird

Thunderbird 3 er oppdatert til versjon 3.1.5.

Versjonsnotatet finn du her. På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Last ned

Thunderbird 3.1.5 – norsk (nynorsk) for Windows

Thunderbird 3.1.5 – norsk (nynorsk) for Mac

Thunderbird 3.1.5 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Thunderbird 3 installert frå før kan du oppdatere ved å gå på:
Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra. Last ned Lightning 1.0 beta2 her.

Aktuelle artiklar/Lenkjer
Firefox.no

Opera 10.63

Opera, the fastest and most secure web browser

Nettlesaren Opera desktop er oppdatert til versjon 10.63. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Opera 10.63 – med m.a. norsk (nynorsk) for Windows. Andre versjonar finn du her

Har du Opera på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen. Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Last ned
Skrivebordsbakgrunnar (wallpapers)
Småprogram (widgets)
Drakter (skins)

YouTube
Sjå Opera-videoar på YouTube.

Hattrick

Fotballspelet Hattrick er ute på norsk (nynorsk og bokmål). Spelet er omsett av entusiastar, ein stor takk til dei. Språk for sjølve nettsida veljer du oppe i høgre hjørne. Norsk (nynorsk) kan òg veljast i nedtrekksmenyen når du registrerer laget ditt under Få deg eit lag. Alt du lurer på om Hattrick finn du under Hjelp.

Bakgrunnsbilete
Last ned Hattric bakgrunnsbilete her

Aktuelle lenkjer og artiklar
Fotballspel på nynorsk

Om Hattrick:
Strategisk
fotball
managerspel

  • Managerar frå 128 land
  • Strategi må til for å vinna
  • Lett å koma i gang
  • Inga betaling for å vinna funksjonar
  • Stor og aktiv fotballfellesskap
Gratis å spela

OEP – Offentleg Elektronisk Postjournal

«Her kan du søkje i brev og dokument frå statlege verksemder og tinge den informasjonen du ynskjer innsyn i. Ved å nytte OEP har du høve til å fylgje den politiske avgjerdsprosessen på Internett på tvers av etatsgrensene. Dei statlege etatane publiserer sine offentlege journalar via OEP, medan tingingane du gjer, vert sende til den ansvarlege etaten.» (Kjelde: OEP)

Kva er OEP?

Korleis nyttar eg OEP

Opera 10.62

Opera, the fastest and most secure web browser

Nettlesaren Opera desktop er oppdatert til versjon 10.62. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Opera 10.62 – med m.a. norsk (nynorsk) for Windows. Andre versjonar finn du her

Har du Opera på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen. Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Last ned
Skrivebordsbakgrunnar (wallpapers)
Småprogram (widgets)
Drakter (skins)

YouTube
Sjå Opera-videoar på YouTube.