Miro 5.0

Miro mediespelarSiste utgåve av mediespelaren Miro er versjon 5.0

Last ned
Miro 5.0 for Windows
, Mac og andre versjonar

Språkinnstilling
Windows: Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk
Mac
: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling

Reklame

Miro 4.06

Miro mediespelarSiste utgåve av mediespelaren Miro er versjon 4.06

Last ned Miro 4.06 for Windows, Mac og andre versjonar

Språkinnstilling
Windows: Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk
Mac
: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling

Miro 4.05

Miro videospelarSiste utgåve av mediaspelaren Miro er versjon 4.05

Last ned Miro 4.05 for Windows, andre versjonar

Språkinnstilling for Windows: Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk, Mac: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling

 

 

Miro 4.0.4

Miro videospelarSiste utgåve av mediaspelaren Miro er versjon 4.04

Last ned Miro 4.04 for Windows, andre versjonar

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling
Vel språk under installering


Språkinnstilling
Windows:
Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk
Mac
: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

Miro 4.03

Miro videospelarMediaspelaren Miro er ute i versjon versjon 4.03

Last ned Miro på norsk (nynorsk)
 Miro 4.03 – for Windows
  Miro 4.03 for Mac – Andre system her

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Språkinnstilling
Windows:
Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk
Mac
: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

MIRO 4.0

Miro videospelar Mediaspelaren Miro er ute i versjon versjon 4.0

Last ned Miro på norsk (nynorsk)
Miro 4.0 for Windows
Miro 4.0 for Mac
– Andre system her

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Språkinnstilling i Windows Vista
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:
Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar. Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK». Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.5.1

Miro videospelar Mediaspelaren Miro er ute i versjon versjon 3.5.1

Last ned Miro på norsk (nynorsk)
Miro 3.5.1 for Windows
Miro 3.5.1 for Mac

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Miro 3.5.1

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:
Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar. Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK». Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.5

Miro videospelarMiro er oppdatert til versjon 3.5.

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformer Miro er tilgjengeleg på finn du her.
Last ned

Miro 3.5 for Windows

Miro 3.5 for Mac

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

  • Vel Ny.
  • I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.0.1

Miro 3.0.3

Miro videospelarMiro er oppdatert til versjon 3.0.3.

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformer Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Last ned

Miro 3.0.3 for Windows

Miro 3.0.3 for Mac

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

  • Vel Ny.
  • I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.0.1

Miro 3.0.2

Miro videospelarMiro er oppatert til versjon 3.0.2.

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformer Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Last ned

Miro 3.0.2 for Windows

Miro 3.0.2 for Mac

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

  • Vel Ny.
  • I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

Miro 3.0.1