Facebook

Facebook Norsk (nynorsk)
Facebook Norsk (nynorsk)

Facebook kan du opprette ein profil med personleg informasjon, dele bilde, byggje relasjonar, utveksle private og offentlege meldingar, melde deg inn i grupper og sist men ikkje minst vere med på å omsette tenesta til Norsk (nynorsk). :-)

Merk! Om du nyttar Firefox kan det vere at du vert nekta tilgang når du trykkjer på lenkjene ovanfor. Då kan du lage ein unnstaksregel for denne adressa.

Reklame

MiSide – MinID

MiSide er eit offentleg servicekontor på Internett. På MiSide kan du m.a. endre adresse i folkeregisteret, sende søknad om skattekort, melde adresseendring (Posten), byte fastlege, finne informasjon om dei registrerte eigedommane dine. Logg inn på MiSide med MinID.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Tid for å skaffe seg ein elektronisk ID for offentlege tenester (digi.no)

VLC


Siste utgåve av mediaspelaren VLC er versjon 1.1.11

Endringslogg

Last ned VLC mediaspelar 1.1.11 for Windows , Mac OSX, iOS og  Linux med meir

Versjonar for Mac og Linux m.m. finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Framdrift for omsetting av VLC
VideoLAN internationalization VLC media player translation statistics
http://www.videolan.org/developers/i18n/vlcstat.php

Lightning

 

Lightning er eit kalendertillegg for Thunderbird

Last ned Lightning 1.0

Korleis installere i Thunderbird

  1. Last ned og lagre fila på harddisken din.
  2. I Mozilla Thunderbird, opne Utvidingar frå Verkty-menyen.
  3. Frå val-knappen attmed feltet «Søk i alle utvidingane», vel «Installer utviding frå fil …» og lokaliser den nedlasta utvidinga

Mozilla Calendar Project