Use OpenOffice.org
OpenOffice.org 3.0 er lansert, men tenarane har problem med å handsame trafikken.

http://openoffice.org/ står dette:

«Apologies – our website is struggling to cope with the unprecedented
demand for the new release 3.0 of OpenOffice.org. The technical teams are
trying to come up with a solution.

Thank you for your patience.» BitTorrent-lenkjer for nedlasting av dei til no tilgjengelege språkversjonane: svensk, dansk, nederlandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, japansk og russisk.

Den norske OpenOffice.org-sida er oppe og går igjen, men det er ikkje lagt ut 3.0-versjonar enno.

Norsk programvare-info følgjer utviklinga.

Advertisements