Nynorsk språkval i Android

Vurdering av Android
Har Android Norsk (nynorsk) systemspråk: NEI 😦⁠
Kan appar med Norsk (nynorsk) visast i Android: JA 🙂⁠
Kan Norsk (nynorsk) tastatur stillast inn: JA 🙂⁠

For at appar med omseting til norsk (nynorsk) skal kunne vise norsk (nynorsk på telefonen/nettbrettet ditt, må du leggje til Norsk (nynorsk) i språkinnstillingane på telefonen/nettbrettet og leggje det øvst i språklista. Nedanfor vert det vist korleis du vel Norsk (Nynorsk) appspråk og tastatur i språkinnstillingane.

Innstilling av appspråk
Innstillinger -> Generell styring -> Språk og inndata -> Språk -> hamburgarmeny -> Alle språk -> Vel: Nynorsk (Noreg)

Innstilling av Norsk (nynorsk) tastatur
Innstillinger -> Generell styring -> Språk og inndata -> Tastatur på skjerm
*Samsung-tastatur -> Språk og typer -> Administrer inndataspråk -> Last ned og vel: Norsk (nynorsk)

No vil du få appar som har omsetjing på Norsk (nynorsk).
No vil du få ordforslag på Norsk (nynorsk) når du skriv i appar, i tillegg til at systemet ikkje overkøyrer det du skriv med bokmål.

Dette dømet er henta frå eit Samsung-nettbrett.

Reklame