MR ferjeruter, app for iOS, Android og WP

MR ferjeapp, iOS
MR ferjeapp frå FRAM på iOS

Fram er ute med ein svært funksjonell app for ferjeruter i Møre og Romsdal. Appen inkluderer funksjonar som I nærleiken, Favorittar, Alfabetisk, kartvising og ikkje minst ruteinformasjon i sanntid.

Nedlasting
MR ferjeapp i iTunes Preview
MR ferjeapp på Google Play
MR ferjeapp for Windows Phone

Omtale
NRK MR: Ny app viser om ferja er i rute

Reklame