Pidgin 2.7.9

pidgin

Pidgin er oppdatert til versjon 2.7.9. Les endringsloggen her.

Pidgin er eit prateprogram. Du kan m.a. bruke det saman med MSN, Yahoo!, Google Talk og ICQ. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her. Programmet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Last ned

Pidgin 2.7.9 på norsk (nynorsk) for Windows

Pidgin installer language

Fullstendig liste over pratenettverk du kan bruke saman med Pidgin
AIM – Bonjour – Gadu-Gadu – Google Talk – Groupwise -ICQ – IRC – MSN – QQ -SILC – SIMPLE – Sametime – XMPP – Merk! XMPP-protokollen kan du bruke til Facebook-prat. – Yahoo! – Zephyr.

Språkinnstilling
Om Pidgin ikkje installerer seg med korrekt språk på maskina di under Windows, (sjølv om du har installert t.d. denne norske LIP-en frå Microsoft), er løysinga å opprette miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn. I Windows Vista gjer du de slik:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar og Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Her er ein annan måte å gjere det på:
Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila. Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows-versjonar

Reklame

Pidgin 2.7.8

pidgin

Pidgin er oppdatert til versjon 2.7.8. Les endringsloggen her.

Pidgin er eit prateprogram. Du kan m.a. bruke det saman med MSN, Yahoo!, Google Talk og ICQ. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her. Programmet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Last ned

Pidgin 2.7.8 på norsk (nynorsk) for Windows

Pidgin installer language

Fullstendig liste over pratenettverk du kan bruke saman med Pidgin
AIM – Bonjour – Gadu-Gadu – Google Talk – Groupwise -ICQ – IRC – MSN – QQ -SILC – SIMPLE – Sametime – XMPP – Merk! XMPP-protokollen kan du bruke til Facebook-prat. – Yahoo! – Zephyr.

Språkinnstilling
Om Pidgin ikkje installerer seg med korrekt språk på maskina di under Windows, (sjølv om du har installert t.d. denne norske LIP-en frå Microsoft,), er løysinga å opprette miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn. I Windows Vista gjer du de slik:

Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar og Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

Her er ein annan måte å gjere det på:
Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila. Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows-versjonar

Firefox 3.6.13

Spread Firefox Affiliate Button

Nettlesaren Firefox er ute i versjon 3.6.13. Les versjonsnotatet her

Last ned Firefox 3.6.13 for WindowsFirefox 3.6.13 for MacFirefox 3.6.13 for Linux

Har du Firefox 3.6 på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen.
Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Firefox -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar

Ordlister
Last du ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste

YouTube
Sjå Firefox-videoar på YouTube.

Aktuelle lenkjer
Firefox.no
–  blogg om Mozilla-produkt i Noreg
Hjelp til Nettradio
Hjelp til Nett-TV

Aktuelle artiklar

Thunderbird 3.1.7

Spread Thunderbird

Thunderbird 3 er oppdatert til versjon 3.1.7.

Versjonsnotatet finn du her. På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Last ned

Thunderbird 3.1.7 – norsk (nynorsk) for Windows

Thunderbird 3.1.7 – norsk (nynorsk) for Mac

Thunderbird 3.1.7 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Thunderbird 3 installert frå før kan du oppdatere ved å gå på:
Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra. Last ned Lightning 1.0 beta2 her.

Aktuelle artiklar/Lenkjer

Miro 3.5.1

Miro videospelar Mediaspelaren Miro er ute i versjon versjon 3.5.1

Last ned Miro på norsk (nynorsk)
Miro 3.5.1 for Windows
Miro 3.5.1 for Mac

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her.

Miro 3.5.1

Språkinnstilling i Windows
Opprett miljøvariabelen: «MIRO_LANGUAGE» med verdien «nn». Slik gjer du det i Windows Vista:
Gå på Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar. Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «MIRO_LANGUAGE» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK». Framgangsmåten er sannsynlegvis nokolunde lik for andre Windows- versjonar.

Språkinnstilling for Mac
Lat att Miro og opne System Preferences/Systeminnstillingar. Klikk International/Internasjonal (flagget), klikk Edit List/Rediger Liste. Ta så vekk avkryssinga for alle språka du ikkje ønskjer, kryss av for Norsk (nynorsk) og start Miro på nytt.

VLC 1.1.5

VLC Mediaspelar er oppdatert til versjon 1.1.5
Endringsloggn finn du her.

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om spelaren her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.1.5 for Windows – Fleire versjonar her

Mac versjonar finn du her

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk