Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.0 er ute, ferdig testa. Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned OOo 3.1.0

OOo 3.1.0

OOo 3.1.0 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.0 (RPM)
Dei viktigaste endringane i denne versjonen (kjelde:OpenOffice.org)

Generelt:

 • Enklare å flytte objekt med førehandsvising av ny plassering
 • Klarare skrift med «Anti-aliasing»
 • Strek også over ord, i tillegg til gjennomstreking og understreking

Rekneark:

 • Dels mykje raskare rekneark
 • Skalering av visningsstorleiken også i rekneeark
 • Fleire visingsmulegheiter for x- og y-aksar i rekneeark.
 • Videofiler i Impress

Skriveprogrammet:

 • Meir diskre markeringsfarge ved tekstmarkeringar (lyseblå istadenfor svart)
 • Enklare omgjering frå lenkjer til vanleg tekst og tilbake
 • Mogleg å svare med ein ny kommentar på ein annens kommentar, dei vert vist i kvar sin farge.
 • Muleg å søkje og erstatte også i kommentarar.

Presentasjonar:

 • Eigne knappar for å endre skriftstorleiken raskt og enkelt

Sjå heile lista over endringar her.

Advertisements