Skype 3.5.0.239 oppdatering

Skype er oppdatert til versjon 3.5.0.239.

Oppdater til:

Last ned tilhøyrande språkfil:

Attached File NorwegianNynorsk_3.5.0.239_20070921_svindseth.lang

Endringar i denne versjonen:

  • bugfix: Links with invalid % encodings were executed

  • bugfix: Data execution protection may have crashed Skype

  • bugfix: Pressing escape did not end call

  • Security improvements to ensure it is no longer possible to shut down Skype from a web page

Reklame

OpenOffice 2.3 oppdatering

OpenOffice.org 2.3 er no tilgjengelig på norsk. Av endringar i siste utgåve, kan ein nemne:

  • Forbetra diagramredigering og ny diagramvegvisar
  • Betre handtering av dokument med fleire språk (automatisk gjenkjenning)
  • Eige Wiki-filter for å lage Wiki-sider
  • Raskare presentasjonsprogram (Impress)
  • Draw støttar bildeformatet PNG for bruk bl.a. på nettsider
  • Nye utvidingar er gjort tilgjengeleg for Base (databasedelen av OOo)

Last ned OpenOffice.org 2.3 her eller her