Skype 7-oppdatert nynorsk språkfil

skype_logo

Merk! I nye Skype for Windows 10 er det for tida ikkje høve til å leggje inn språkfiler.

Skype er eit prate- og IP-telefoniprogram med videosamtalar.
Skype på nynorsk får du ved å leggje inn ei språkfil i Phone-mappa i programmet.

1: Last ned Skype for Windows

2: Last ned språkfila Nynorsk.lang
Lagre fila på skrivebordet

3: Flytt deretter fila inn i Phone-mappa i Skype med administratorløyve:
Filutforskar/Lokal disk -> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone

4: Opne språkfila i Skype for Windows

Skype -> Verktøy -> Endre språk (Change language) -> Last inn Skype-språkfila …
(skroll ned forbi alle språka!)
-> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Merk: Skype er nær, men ikkje 100 % omsett. Nokre få tekstar er difor framleis vist på engelsk i programmet.

P.S. Sourceforge har nye eigarar som har fjerna all spamware på nettstaden. Difor er alle dei uofisielle Skype-filene, etter å ha vore ei tid på GitHub, no tilbake på Sourceforge.

Reklame