OpenOffice.org 2.3 er no tilgjengelig på norsk. Av endringar i siste utgåve, kan ein nemne:

  • Forbetra diagramredigering og ny diagramvegvisar
  • Betre handtering av dokument med fleire språk (automatisk gjenkjenning)
  • Eige Wiki-filter for å lage Wiki-sider
  • Raskare presentasjonsprogram (Impress)
  • Draw støttar bildeformatet PNG for bruk bl.a. på nettsider
  • Nye utvidingar er gjort tilgjengeleg for Base (databasedelen av OOo)

Last ned OpenOffice.org 2.3 her eller her

Advertisements