Thunderbird 2.0.0.23

Get Thunderbird

Thunderbird 2 har kome med ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Les versjonsnotatet her og ei detaljert oversikt over kva som er fiksa her.

Last ned:

Thunderbird 2.0.0.23

Thunderbird 2.0.0.23

Thunderbird 2.0.0.23

Du kan òg laste ned denne oppdateringa i Thunderbird 2 ved å gå på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Om du vil teste ut den komande versjonen, finn du Thunderbird 3 beta 4 her: Win, Mac, Linux.

Aktuelle artiklar:
Fjerner sårbarheter fra Thunderbird

Aktuell blogg:
Firefox.no

Reklame

Pidgin 2.6.2

Prateprogrammet Pidgin
pidgin

Pidgin 2.6.2 for Windows er ute. Endringslogg for denne versjonen finn du her. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her.

Prateprogrammet Pidgin kan du m.a. bruke saman med MSN, Yahoo!, Google Talk og ICQ.

Prateklienten/Lynmeldingsprogrammet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Last ned

Pidgin 2.6.2


Språkinnstilling

Pidgin installerer seg (sannsynlegvis) ikkje med korrekt språk på maskina di under Windows Vista,

(sjølv om du har installert denne norske LIP-en frå Microsoft,)

Løysinga er å opprette miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn

Gå på: Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

 • Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

eller

 • Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila.

Framgangsmåten er sannsynlegvis rimeleg lik for Windows XP

Fullstendig liste over pratenettverk du kan bruke saman med Pidgin

 • AIM
 • Bonjour
 • Gadu-Gadu
 • Google Talk
 • Groupwise
 • ICQ
 • IRC
 • MSN
 • QQ
 • SILC
 • SIMPLE
 • Sametime
 • XMPP
 • Yahoo!
 • Zephyr

Firefox 3.5.3

Spread Firefox Affiliate Button

Firefox 3.5.3 er ute. Dette er ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Les versjonsnotatet her. Du kan lese om dei tre viktigaste feila som er retta her.

Du kan laste ned oppdateringa ved å gå på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar … eller laste ned her:

Firefox 3.5.3

Firefox 3.5.3

Firefox 3.5.3

Om du treng litt starthjelp og tips om gode nettsider kan du besøkje Kom i gang med Firefox.

Aktuelle artiklar:
Firefox skal varsle om flere utdaterte plugins (digi.no)
Sårbarhet fjernet i oppdatert Firefox (digi.no)

µTorrent 1.8.4

Fildelingsprogrammet µTorrent er oppdatert til versjon 1.8.4 (bygg 16381 – 281,8 Kb). Les endringsloggen her.

Last ned µTorrent

µTorrent 1.8.4 (bygg 16381)

Du veljer språk i installeraren


Oppdateringar

µTorrent oppdaterer du i Hjelp > Sjå etter oppdateringar

Installerte språkpakkar oppdaterer du i Hjelp > Last ned omsetjingar

Aktuell artikkel: BitTorrent-suksess for «Der ingen skulle tru..»

Nedlastingsstader:

 • NRKbeta (Der ingen skulle tru at nokon kunne bu, Lars Monsen, Holmes Wilson, FBI, Halvseint, Radioresepsjonen, Kometkameratene m.m.)

Åtvaring! Åtvaring! Åtvaring!

Det er strengt forbode å laste ned innhald med opphavsre
tt.

µTorrent-installering – skjermbilde:

µTorrent_1.84_installering_01

µTorrent_1.84_installering_02_downloading_translations

µTorrent_1.84_installering_03

µTorrent_1.84_installering_04_åtvaring

µTorrent_1.84_installering_05_lisensavtale

µTorrent_1.84_installering_06_vel_mappe_for_installering

µTorrent_1.84_installering_07_innstillingar

µTorrent_1.84_installering_08_valfrie_innstillingar

µTorrent_1.84_installering_09_vil_du_køyre_denne_fila

µTorrent_1.84_installering_10_fartsguide

Legacy 7.0.0.109

Det har kome ei ny oppdatering av slektsprogrammet Legacy 7 (bygg 7.0.0.109). Ein del feil er retta i denne versjonen. Endringsloggen finn du her


Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

 • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
 • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjonLegacy Norsk

Brukarar av Standar-utgåva lastar ned oppdateringa her

For meir informasjon, sjå den norske heimesida for programmet: LegacyNorsk.com

Opera 10

Opera, the fastest and most secure web browser

Opera 10 er ute. Sjå nederst i innlegget for lenkje til omtale. Merk! Det ser ut som om det er stor pågang for å laste ned Opera 10. Anten kan du prøve fleire gonger eller så kan du vente litt til køen blir mindre.

Last ned:

Opera 10

Opera 10

Andre operativsystem finn du her

Opera 10, skjermbilde av installeringsprosessen:

Opera_10_installasjon_01_Vel_installasjonsspråk

Opera_10_installasjon_02_Førebur_installasjonen

Opera_10_installasjon_03_Installer

Opera_10_installasjon_04_Lisensavtale

Opera_10_installasjon_05_Vel_Standard_eller_Tilpassa_installasjon

Opera_10_installasjon_06_Klar_til_å_installera_programmet

Opera_10_installasjon_07_Installerer_Opera_10

Opera_10_installasjon_08_rettleiaren_er_ferdig_køyr_Opera

Aktuelle artiklar:

Pidgin 2.6.1

Prateprogrammet Pidgin
pidgin

Pidgin 2.6.1 for Windows er ute.I denne versjonen er mellom anna ein feil retta der programmet krasjar når nokon sender deg ei lenkje i Yahoo IM. Endringsloggen finn du her. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her.

Prateprogrammet Pidgin kan du m.a. bruke saman med MSN, Yahoo!, Google Talk og ICQ.

Prateklienten/Lynmeldingsprogrammet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Alle pratenettverka du kan bruke saman med Pidgin
AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, ICQ, IRC, MSN, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr

Last ned

Pidgin 2.6.1


Språkinnstilling

Pidgin installerer seg (sannsynlegvis) ikkje med korrekt språk på maskina di under Windows Vista,

(sjølv om du har installert denne norske LIP-en frå Microsoft,)

Løysinga er å opprette miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn

Gå på: Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

 • Vel Ny. I Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn) og klikkar «OK».

eller

 • Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila.

Framgangsmåten er sannsynlegvis rimeleg lik for Windows XP

Legacy 7.0.0.107

Det har kome ei ny oppdatering av Legacy 7 (bygg 7.0.0.107). Ein del feil er retta i denne versjonen. Endringsloggen finn du her


Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

 • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
 • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjonLegacy Norsk

Brukarar av Standar-utgåva lastar ned oppdateringa her