Skype 7-oppdatert nynorsk språkfil

skype_logo

Merk! I nye Skype for Windows 10 er det for tida ikkje høve til å leggje inn språkfiler.

Skype er eit prate- og IP-telefoniprogram med videosamtalar.
Skype på nynorsk får du ved å leggje inn ei språkfil i Phone-mappa i programmet.

1: Last ned Skype for Windows

2: Last ned språkfila Nynorsk.lang
Lagre fila på skrivebordet

3: Flytt deretter fila inn i Phone-mappa i Skype med administratorløyve:
Filutforskar/Lokal disk -> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone

4: Opne språkfila i Skype for Windows

Skype -> Verktøy -> Endre språk (Change language) -> Last inn Skype-språkfila …
(skroll ned forbi alle språka!)
-> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Merk: Skype er nær, men ikkje 100 % omsett. Nokre få tekstar er difor framleis vist på engelsk i programmet.

P.S. Sourceforge har nye eigarar som har fjerna all spamware på nettstaden. Difor er alle dei uofisielle Skype-filene, etter å ha vore ei tid på GitHub, no tilbake på Sourceforge.

Reklame

Skype med norsk (nynorsk) språkfil

Skype for Windows  med norsk språkfil på nynorsk får du slik:

1: Last ned Skype for Windows Skrivebord (Desktop)

2: Last ned språkfila
norsk nynorsk) språkfil for Skype –  Høgreklikk på lenka og lagre henne.

3: Legg inn språkfila i Skype
Klikk på fila og lagre i: C: > Programfiler > Skype > Phone

4: Opne språkfila i Skype
I Skype går du på Verktøy > Vel språk > Last inn språkfila … > C: > Programfiler > Skype > Phone, klikk på fila «Nynorsk»

Merk! Om du ikkje får lagra fila direkte i «Phone-mappa», kan du freista å lagra fila på Skrivebordet fyrst, for so å flytta henne inn i «Phone-mappa» etterpå.

Skype in your language

Skype med nynorsk språkfil

Skype er eit prate- og IP-telefoniprogram.
Skype får du på nynorsk ved å leggje inn ei språkfil i programmet.

Last ned Skype for Windows

Last ned språkfila Nynorsk.lang
Lagre fila på skrivebordet

Flytt fila inn i Phone-mappa i Skype med administratorløyve:
-> Programfiler (x86) > Skype -> Phone

Opne språkfila i Skype for Windows
Skype -> Verktøy -> Endre språk (Change language) -> Last inn Skype-språkfila …
(skroll ned forbi alle språka!)
-> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone
3: Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Skype 5.1

Prate- og IP-telefoniprogrammet Skype er ute i versjon 5.1.

Last ned Skype
Skype 5.1 for Windows

Last ned den norske språkfila
Norwegian_Nynorsk_5.1.0.112_20110214_svindseth.lang
(353.18K)

Lagring og opning av Skype-språkfila

  1. Klikk på fila og lagre i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  2. Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  3. Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på norsk (nynorsk).

I andre Windows-versjonar kan frmgangsmåten vere noko annleis.

Kome i gang
Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit. I velkomstskjermen får du rettleiing i korleis du brukar Skype.

Skype
Med Skype kan du ringje gratis til andre som har programmet installert på datamaskina si. Du kan òg sende direktemeldingar (IM) og SMS-meldingar, ha videosamtale. I tillegg støttar Skype høgkvalitetsvideo. Sjå alle funksjonane i Skype her. Info om Skype finn du òg på Wikipedia.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Norwegian Norsk (nynorsk) (nn-NO) – Language Files for Skype Norwegian Norsk (nynorsk) (nn-NO)

Skype 4.2

Ei norsk (nynorsk) språkfil for Skype 4.2 er no tilgjengeleg.

Med Skype kan du ringje gratis til andre som har programmet installert på datamaskina si. Du kan òg sende lyn– og SMS-meldingar, ha videosamtale. I tillegg støttar Skype høgkvalitetsvideo. Sjå alle funksjonane i Skype her. Info om Skype finn du òg på Wikipedia.

Last ned

Skype 4.2 – for Windows

Last ned språkfila

Norwegian_Nynorsk_4.2.0.169_20100521_svindseth.lang

Korleis handsame språkfila i Windows Vista

  1. -(Høgre) klikk på fila og lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  2. Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  3. Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på norsk (nynorsk).

Kome i gang
Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit. I velkomstskjermen får du rettleiing i korleis du brukar Skype.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Skype 5.0 beta finn du her

Skype 4.1 – oppdatert språkfil

Ei oppdatert norsk (nn-NO) språkfil for Skype 4.1 er no tilgjengeleg.
Med Skype kan du ringje gratis til andre som har programmet installert på datamaskina si. Du kan òg sende lyn– og SMS-meldingar, ha videosamtale. I tillegg støttar Skype høgkvalitetsvideo, oppkopling og søk etter MySpace-brukarar. Sjå alt kva Skype kan gjere for deg her. Info om Skype finn du òg på Wikipedia.

Last ned Skype

Skype 4.1.0.179

Last ned språkfila

Norwegian_Norsk_nn_NO_4.1.0.179_20091203_bjorni_.lang ( 411.74K )

Korleis handsame språkfila
-(Høgre) klikk eller på fila og lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
-Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
-Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

Skype 4.0.0.227 – snøggfiks

Skype 4 er ute med ein snøggfiks (hotfix). Oppdateringa er tilrådd. Du kan laste ned oppdateringa nedanfor eller gå på Hjelp > Sjå etter oppdateringar i Skype.

Feilrettingar

Heile feilrapporten kan lastast ned og lesast her (PDF)

1: Last ned Skype

Skype 4.0.0.227

2: Last ned gjeldande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.226_20090520_svindseth.lang ( 391.24K )

Merk!
Endringane i versjon 4.0.0.227 gjeld kun tekniske forbetringar. Språkfila 4.0.0.226 gjeld difor framleis.

3: Handsame språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

Skype 4.0.0.226 – oppdatert språkfilDen norske språkfila for Skype 4 er oppdatert til versjon 4.0.0.226

1: Last ned og installer Skype

Skype 4.0.0.226

2: Last ned tilhøyrande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.226_20090520_svindseth.lang ( 391.24K )

3: Handsame språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

Skype 4.0.0.226

Skype 4.0.0.226 er ute. Dette er ei snøggkorrigering som tyder at den nye versjonen inneheld nokre små endringar, feilrettingar, sikkerheitsoppdateringar og kvalitetsforbetringar. Les merknadene til utgjevinga her

1: Last ned Skype

Skype 4.0.0.226

2:
Last ned tilhøyrande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.216_20090319_svindseth.lang

3: Lagre og opne språkfil

Lagre: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

4. Registrere

Registrer eit Skype namn eller logg inn