Mobil-ordbok ute i beta-versjon

ordbøkeneNynorskordboka og Bokmålsordboka er no ute i ein betaversjon for både iOS og Android. Du kan som vanleg velje å søkje i anten Nynorsk, Bokmål eller begge ordbøkene. Endeleg versjon av appen, med forbetringar, vert sleppt i august. Last ned og slå opp!

 

Du kan laste ned beta-versjonane her:
iOS

Android

Kva språk appen skal vere på, Nynorsk, English, eller Bokmål, veljer du internt i appen når du lastar han ned og installerer han.

Frå og med 7. juli 2017 kan du prøve ut appen Ordbøkene til mobiltelefonen din. Appen er gratis og gjev tilgjenge til Nynorskordboka og Bokmålsordboka på same måte som nettversjonen. Han kan òg nyttast når ein ikkje har tilgjenge til nettet.
Appen Ordbøkene er utvikla for iOS og Android, og kan lastast ned frå App Store eller Play Store.
Vi gjer merksam på at dette er ein betaversjon som framleis er under uttesting. Ein vil derfor kunne finne feil og manglar. Endeleg versjon vil bli lansert medio august 2017.»

Aktuell artikkel
No er det snart ingen grunnar for å skrive feil (Framtida.no)

Reklame