Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.1 er ute, ferdig testa. Denne versjonen inneheld ingen nye funksjonar, men ein del feil er retta, mellom anna ein sikkerheitsrisiko ved opning av Word-dokument

Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned

OOo 3.1.1

OOo 3.1.1 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (RPM)

[linux_ikon.png] OOo 3.1.1 (DEB)

Sjå heile lista over endringar her.

Advertisements