Microsoft Office 2007 og 2003 – språkpakke (LIP)

Dette er språkpakken som gjev deg norsk (nynorsk) grensensnitt i Microsoft Office 2007 inkludert OneNote.

Last ned Microsoft Office 2007 her – følg instuksjonane på sida som kjem opp på sida:

Norsk grensesnittpakke (LIP) for Microsoft Office 2007

Du kan installere språkpakken over Microsoft Office 2007bokmål.

Elles gjeld følgjande systemkrav

  • Operativsystem som blir støtta: Windows Vista; Windows XP Embedded Service Pack 2
  • Programvare som krevst: Engelsk (USA) versjon av ein Microsoft Office 2007-programserie som består av Excel, Outlook, Powerpoint eller Word.
  • Diskplass som krevst: Det krevst 20 MB ledig diskplass i tillegg til harddiskplassen som blir brukt av Office 2007-programma som allereie er installert.

Microsoft Office 2003

Det er tilgjengeleg ein norsk grensesnittpakke (LIP) for Office 2003. Denne pakken installerer du over versjonen på bokmål som du har kjøpt. Det er òg lurt å leggje til tastaturet Norsk, nynorsk (Norge)

Last ned grensesnittpakke for Office 2003

Office 2003 Edition Nynorsk Interfacepack

Reklame

Windows Vista og XP – norsk språkpakke – LIP

Med denne pakken får du dei viktigaste menyane i Windows Vista på norsk (nynorsk)

Last ned

Du må ha norsk (nb-NO) Windows Vista på maskina di for å bruke denne språkpakken. Klikk på lenka ovanfor og følg instruksjonane.

Tastatur
Det er lurt å leggje til tastaturet Norsk, nynorsk (Norge) om du ikkje har det frå før.

Språklinje
Slik gjer du det: Gå på Start > Kontrollpanel > Klokke, språk og område > Endre tastatur- eller andre inndatametodar > Tastatur og språk > Endre tastatur > Generelt. Trykk på Legg til og vel Norsk nynorsk, (Norge)

Windows XP – LIP

For å bruke den norske språkpakken (LIP) for Windows XP må du ha ein ekte versjon av operativsystemet på bokmål med Service pack2 (SP 2) installert på maskina di. Hugs å installere tastaturet Norsk (nynorsk) Noreg.

Validere, laste ned og lagre:

Windows XP – norsk språkgrensesnittpakke

Skype 3.8Skype 3.8
er ute. Versjonsnotatet kan du lese her.

1: Last ned Skype 3.8

Klikk eller høgreklikk på fila og følg instruksjonane.

2: Last ned tilhøyrande språkfil:

3: Handsame språkfila:

  • Klikk eller høgreklikk på fila og …
  • Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4. Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit.