Facebook

Facebook Norsk (nynorsk)
Facebook Norsk (nynorsk)

Facebook kan du opprette ein profil med personleg informasjon, dele bilde, byggje relasjonar, utveksle private og offentlege meldingar, melde deg inn i grupper og sist men ikkje minst vere med på å omsette tenesta til Norsk (nynorsk). :-)

Merk! Om du nyttar Firefox kan det vere at du vert nekta tilgang når du trykkjer på lenkjene ovanfor. Då kan du lage ein unnstaksregel for denne adressa.

Reklame