Nynorsk språkval i Android

Vurdering av Android
Har Android Norsk (nynorsk) systemspråk: NEI 😦⁠
Kan appar med Norsk (nynorsk) visast i Android: JA 🙂⁠
Kan Norsk (nynorsk) tastatur stillast inn: JA 🙂⁠

For at appar med omseting til norsk (nynorsk) skal kunne vise norsk (nynorsk på telefonen/nettbrettet ditt, må du leggje til Norsk (nynorsk) i språkinnstillingane på telefonen/nettbrettet og leggje det øvst i språklista. Nedanfor vert det vist korleis du vel Norsk (Nynorsk) appspråk og tastatur i språkinnstillingane.

Innstilling av appspråk
Innstillinger -> Generell styring -> Språk og inndata -> Språk -> hamburgarmeny -> Alle språk -> Vel: Nynorsk (Noreg)

Innstilling av Norsk (nynorsk) tastatur
Innstillinger -> Generell styring -> Språk og inndata -> Tastatur på skjerm
*Samsung-tastatur -> Språk og typer -> Administrer inndataspråk -> Last ned og vel: Norsk (nynorsk)

No vil du få appar som har omsetjing på Norsk (nynorsk).
No vil du få ordforslag på Norsk (nynorsk) når du skriv i appar, i tillegg til at systemet ikkje overkøyrer det du skriv med bokmål.

Dette dømet er henta frå eit Samsung-nettbrett.

Microsoft-konto/OneDrive-språkval

Vil du ha Microsoft OneDrive.live og Microsoft-kontoen din på nynorsk?
Her er ein måte å gjere det på:
Trykk på tannhjul-innstillingane oppe i høgre hjørne i OneDrive.
Trykk så på Norsk (Bokmål) og vel nynorsk (Noreg) i menyen som kjem opp.
Om du har gjort det rett skal det oppe i høgre hjørnet på OneDrive sjå ut som på bildet nedanfor.Vy med nynorsk språkval

Hei, kvar vil du reise?

nettsidene til Vy, under menyen «Language» kan du no velje mellom «Bokmål», «Nynorsk» og «English». Alt innhald er tilgjengeleg på Bokmål og engelsk, medan for Nynorsk er noko av innhaldet tilgjengeleg.

Aktuell artikkel frå Framtida.no:
No kan du bestille noregsferien din på nynorsk

Enkel nynorsk ordliste frå Samlaget og Lingofy

Enkel nynorsk ordliste frå Samlaget og Lingofy
Enkel nynorsk ordliste frå Samlaget og Lingofy

Enkel nynorsk ordliste frå Samlaget og Lingofy fungerer på alle datamaskiner og har programtillegg for:

Microsoft Word 2016 eller nyare (Windows og Mac),
Google Docs, Google Chrome,
Mozilla Firefox (Windows, Mac og Chromebook)
Apple Safari

Lingofy er for enkeltbrukarar. Tansa er for fleirbrukarar. (Sjå første lenke nedanfor)

Nynorsk retteprogram: Enkel nynorsk ordliste – digital utgåve Samlaget 1.250 kr

Lingofy – Enkel ordliste frå Samlaget

Ordrik gratis til 20.06.2020

Ordrik frå Nynodata med gratis lisens fram til 20. juni for Windows, Mac og Linux. Last ned programmet her: http://dl.nynodata.no/download/ordrik2/eval/

P.S. I Ordrik -> Innstillingar -> Rediger -> Språkmal nynorsk, kan du velje mellom konservativ, moderat, og radikal nynorsk.

Nynorsk ordbok med stilkontroll (LNK-Nytt)

Firefox Quantum

Firefox Quantum (57)Firefox Quantum (57) er lansert på norsk (både nynorsk og bokmål), og over 90 andre språk. (15:00 CET, tysdag 14. november 2017)

Alle variantane finn du her:
Windows 64-bit – Windows 32-bit – macOS Linux 64-bit Linux 32-bit

Aktuelt
Introducing the New Firefox: Firefox Quantum

I dag kan du laste nye Firefox som er dobbelt så rask som forrige utgave

Mobil-ordbok ute i beta-versjon

ordbøkeneNynorskordboka og Bokmålsordboka er no ute i ein betaversjon for både iOS og Android. Du kan som vanleg velje å søkje i anten Nynorsk, Bokmål eller begge ordbøkene. Endeleg versjon av appen, med forbetringar, vert sleppt i august. Last ned og slå opp!

 

Du kan laste ned beta-versjonane her:
iOS

Android

Kva språk appen skal vere på, Nynorsk, English, eller Bokmål, veljer du internt i appen når du lastar han ned og installerer han.

Frå og med 7. juli 2017 kan du prøve ut appen Ordbøkene til mobiltelefonen din. Appen er gratis og gjev tilgjenge til Nynorskordboka og Bokmålsordboka på same måte som nettversjonen. Han kan òg nyttast når ein ikkje har tilgjenge til nettet.
Appen Ordbøkene er utvikla for iOS og Android, og kan lastast ned frå App Store eller Play Store.
Vi gjer merksam på at dette er ein betaversjon som framleis er under uttesting. Ein vil derfor kunne finne feil og manglar. Endeleg versjon vil bli lansert medio august 2017.»

Aktuell artikkel
No er det snart ingen grunnar for å skrive feil (Framtida.no)

SwiftKey for iOS støttar no norsk på nynorsk

SwiftKey
Http://swiftkey.com/en

SwiftKey Keyboard har fått støtte for Norsk på nynorsk på iOS (iPhone, iPad).
Last ned appen gratis frå App Store.
Hugs å oppdatere appen om du har han frå før.

Slik slår du på SwiftKey:

IMG_2962

Aktuelle artiklar:

Endeleg nynorsk på iPhone og iPad

SwiftKey for iOS brings support for 100+ languages, design refresh and animated themes!