Thunderbird 14

Thunderbird

Thunderbird 14.0 er tilgjengeleg på Norsk – Norwegian (Nynorsk)
Utgjevingsmerknader for Tb 14
Nytt: Ulike feilrettingar, tryggings og ytingsforbetringar.

Last ned Thunderbird 14
for Windows, Mac og Linux på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Ordlister
Norsk Nynorsk ordliste
for Thunderbird. Fleire ordlister

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Installerer du Thunderbird ovanfor på Norsk – Norwegian (Nynorsk), vil Lightning installere seg på same språk automatisk.

Utvidingar
Verktøy -> Utvidingar -> Last ned fleire utvidingar, Søk i alle utvidingane

Oppdateringar
Thunderbird oppdaterer seg automatisk i bakgrunnen. Du kan kan stille inn korleis Thunderbird skal handsame oppdateringar i:
Verkty/Thunderbird -> Innstillingar -> Avansert -> Oppdatering

Reklame

Thunderbird 13

Thunderbird

Thunderbird 13.0 er tilgjengeleg på Norsk – Norwegian (Nynorsk)
Utgjevingsmerknader for versjon 13
Nytt: FileLink og personleg e-postadresse

Last ned gratis
Thunderbird 12.0 for Windows
, Mac og Linux på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Ordlister
Norsk Nynorsk ordliste
for Thunderbird. Fleire ordlister

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Installerer du Thunderbird ovanfor vil Lightning installere seg på same språk.

For å laste ned fleire utvidingar nyttar du søkjefeltet i Verktøy -> Utvidingar -> Last ned fleire utvidingar, Søk i alle utvidingane

Oppdateringar
Thunderbird oppdaterer seg automatisk i bakgrunnen. Du kan kan stille inn korleis Thunderbird skal handsame oppdateringar i: Verkty/Thunderbird -> Innstillingar -> Avansert -> Oppdatering

Thunderbird oppdatering

Thunderbird 12

Thunderbird

Siste utgåve av e-postprogrammet Thunderbird er versjon 12.0
Utgjevingsmerknader

Last ned Thunderbird 12.0 for Windows, Mac og Linux på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Kalender
Lightning 1.4 – er ei kalenderutviding for Thunderbird

Ordlister Norsk Nynorsk ordliste for Thunderbird. Fleire ordlister

Oppdateringar
Om du har Thunderbird på maskina di frå før vil du få opp eit varsel når ei ny oppdatering er klar. Du kan kan stille inn korleis Thunderbird skal handsame oppdateringar i: Verkty -> Innstillingar -> Avansert -> Oppdatering.

THunderbird 12.0 oppdatering

Thunderbird 10.02

Thunderbird

Siste utgåve av e-postprogrammet Thunderbird er versjon 10.0.2

Last ned Thunderbird 10.01 for Windows, Mac og Linux på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Kalender
Lightning 1.1 – er ei kalenderutviding for Thunderbird

Ordlister Norsk Nynorsk ordliste for Thunderbird. Fleire ordlister

Utgjevingsmerknader

Thunderbird 10.01

Thunderbird

Siste utgåve av e-postprogrammet Thunderbird er versjon 10.0.1

Last ned Thunderbird 10.01 for Windows, Mac og Linux på Norsk Norwegian (Nynorsk)

Lightning 1.1 – er ei kalenderutviding for Thunderbird

Last ned Norsk Nynorsk ordliste for Thunderbird. Fleire ordlister

Utgjevingsmerknader

Thunderbird 9

Thunderbird

Siste utgåve av e-postprogrammet Thunderbird er versjon 9.0.1

Last ned Thunderbird 9 for Windows, Mac og Linux på Norsk Norwegian (Nynorsk)

Utgjevingsmerknader

Lightning 1.1 – er ein kalender for Thunderbird

Last ned Norsk Nynorsk ordliste for Thunderbird. Fleire ordlister

Thunderbird 3.1.10

Spread Thunderbird

E-postprogrammet Thunderbird 3 er ute i versjon 3.1.10.

Last ned
Thunderbird 3.1.10 på norsk (nynorsk) for Windows
Thunderbird 3.1.10 på norsk (nynorsk) for Mac
Thunderbird 3.1.10 på norsk (nynorsk) for Linux

Aktuelle artiklar

Funksjonar
På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird.
Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra.
Last ned Lightning 1.0 beta2 her

Kontooppsett
Det er enkelt å setje opp Thunderbird, men ver merksam på følgjande:
Sjølv om Thunderbird hjelper deg med  å setje opp kontoen din, må du t.d. kontrollere at rett kontotype er valt:
pop eller IMAP.

Oppdatering
Thunderbird oppdatere du på: Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Versjonsnotat
Les versjonsnotatet her

Thunderbird 3.1.9

Spread Thunderbird

E-postprogrammet Thunderbird 3 er ute i versjon 3.1.9. Les versjonsnotatet her

Last ned Thunderbird på norsk (nynorsk)
Thunderbird 3.1.9 for Windows
Thunderbird 3.1.9 for Mac

Thunderbird 3.1.9 for Linux

Har du Thunderbird 3 installert frå før kan du oppdatere ved å gå på:
Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Funksjonar
På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra. Last ned Lightning 1.0 beta2 her.

Aktuelle artiklar/Lenkjer