Songbird -> Nightingale

m.m.

Prøv Nightingale + FLAC-rippar
Diverre finst ikkje Songbird meir, men du kan prøve Nightingale og rippe CD-ar med EAC – Exact Audio Copy. EAC inneheld FLAC-kodeken, eit Lossless-format som ikkje forringar lydkvaliteten. <filene er større, men det er mykje betre enn mp3.

Framgangsmåte i denne artikkelen: How to rip your music CDs to FLAC


 

Siste utgåve av mediespelaren Songbird er versjon 1.10.2.

Last ned  Songbird 1.10.2 for Windows, Mac, andre versjonar

Nytt i Songbird 1.10.2 Les versjonsnotatet

Hent Fjører og Utvidingar

Songbird rippar cd-ar i formata FLAC, Ogg Vorbis og WMA og spelar av i lydformata: MP3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, Apple Lossless og WMA

Songbird-installering

Reklame

Songbird 1.10.1

m.m.
Siste utgåve av mediaspelaren Songbird er versjon 1.10.1

Last ned Songbird 1.10.1 for  Windows, Mac, andre versjonar,

Songbird rippar cd-ar i formata FLAC, Ogg Vorbis og WMA og spelar av i lydformata: MP3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, Apple Lossless og WMA

Endre utsjånad med fjører/feathers Legg til funksjonalitet med utvidingar, Versjonsnotat

Songbird-installering
Du veljer språk under installeringa

Songbird 1.9.3


Mediaspelaren Songbird er ute i versjon 1.9.3. Les versjonsnotatet her
Nytt: CD-ripp for Mac.

Last ned
norsk
(nynorsk) verson av Songbird 1.9.3 for Windows, Songbird 1.9.3 for Mac
Andre (utesta) versjonar finn du her (Linux)

CD-ripp
I Songbird kan du rippe cd-ar i det utmerka formatet FLAC, Ogg Vorbis og WMA.

Funskjonar
Ei oversikt over alle funksjonane finn du her og alle detaljane er her

Lydformat
Songbird spelar lydformata MP3, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, Apple Lossless og WMA

Mobilar og MP3-spelarar
Songbird kan du m.a. bruke saman med desse mobilane og desse mp3-spelarane

Utsjånad
Du kan laste ned såkalla fjører (feathers) for å endre utsånaden på Songbird.

Utvidingar
Last ned utvidingar til Songbird

Songbird-installering
Du veljer språk under installeringa

 

 

Songbird 1.8.0


Mediaspelaren Songbird er oppdatert til versjon 1.8.0. Les versjonsnotatet her.
Ei oversikt over alle funksjonane finn du her og her. Utvidingar finn du her.
Her er lister over mobilar og mp3-spelarar du kan bruke saman med Songbird.

Last ned
Songbird 1.8.0 for Windows
–  Songbird 1.8.0 for Mac . Andre (utesta) versjonar finn du her

Du veljer språk under installeringa:

Om du oppdaterer frå Songbird 1.7.3 ser det slik ut:

Songbird 1.7.3Songbird 1.7.3
er sleppt. Les versjonsnotatet her.

Songbird er ein mediaspelar med m.a. nettlesar og videoavspeling. Ei oversikt over alle funksjonane finn du her og her. Her er lister over mobilar og mp3-spelarar du kan bruke Songbird saman med. Utvidingar finn du her.

Last ned

Songbird 1.7.3 (Windows)

OS X Songbird 1.7.3 (Mac)

Andre (utesta) vesjonar finn du her

Du veljer språk under installeringa:

Songbird 1.7.2Songbird 1.7.2
er sleppt. Systemkrava finn du her og versjonsnotatet her. Ei oversikt over alle funksjonane finn du her og her. Her er lister over mobilar og mp3-spelarar du kan bruke Songbird saman med. Utvidingar finn du her.

Nytt i denne versjonen er mellom anna ofisiell støtte for Windows 7, synkronisering av bilde til einingar, videoavspeling, utvida støtte for einingar som inkluderer støtte for SD-kort, Google Nexus One og forbetra støtte for Motorola Droid.

Last ned

Songbird 1.7.2 (Windows)

OS X Songbird 1.7.2 (Mac)

Andre (utesta) vesjonar finn du her

Du veljer språk under installeringa:

Songbird 1.4.3


Songbird
1.4.3 er ute. Systemkrava finn du her. Versjonsnotatet finn du her. Ei funksjonsoversikt finn du her. Ei liste over andre «dingsar» du kan bruke Songbird med, finn du her.

Last ned:

Songbird 1.4.3 (Windows)

Songbird 1.4.3 (Mac)

Songbird 1.4.3 (Linux i686)

Songbird 1.4.3 (Linux x86-64)

Du veljer språk under installeringa:

Songbird 1.2.0

songbird_1.2.0 Songbird 1.2.0 er ute.
Systemkrava finn du her.
Versjonsnotatet les du her.
Oversikt over funkjsonar i Songbird finn du her

Av nye eiganskapar har ein automatisk organisering av bibliotekfiler, to-vegs synkronisering mellom Songbird og iTunes, Last.fm Radio og ein 10-bands tonekontroll (equalizer). Meir om desse funksjonane her. Språk veljer du under installeringa eller ved å gå på Fil > Språk > Norwegian Nynorsk (Norway)

Last ned Songbird

Songbird 1.2.0 (Vista/XP)

Songbird 1.2.0 (Intel Mac)

Songbird 1.2.0 (Linux i686)

Songbird 1.2.0 (Linux x86-64)


Installering av Songbird 1.2.0

Songbird 1.1.2

Songbird 1.1.2 er ute.

Det er ingen nye funksjonar i denne versjonen, men ein del feil er retta: volum endra seg mellom spora, krasj under avslutting av programmet i Windows og media vart sletta frå iPod under Songbird-oppdatering.

Les merknadene til utgjevinga her

Last ned Songbird 1.1.2

Songbird 1.1.2 (Vista, XP)

Songbird 1.1.2 (OS X Intel)

Songbird 1.1.2 (i686)

Songbird 1.1,2 (x86_64)


Språk

Fil > Språk > Norwegian Nynorsk (Norway)

Songbird 1.1

Songbird 1.1 er ute.

Merknader til utgjevinga finn du her
Oversikt over funksjonane i Songbird 1.1 finn du her
Systemkrav
finn du her

Aktuell artikkel: Songbird er no ute i ny versjon (teknonytt)

Last ned:

Songbird 1.1.1 (Vista, XP)

Songbird 1.1.1 (OS X Intel)

Songbird 1.1.1 (i686)

Songbird 1.1 (x86_64)

Innstilling av språk
Fil > Språk > Noregian Nynorsk (Norway)