Firefox 3.6.8

Spread Firefox Affiliate Button

Firefox er oppdatert til versjon 3.6.8. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Firefox 3.6.8 – norsk (nynorsk) for Windows

Firefox 3.6.8 – norsk (nynorsk) for Mac

Firefox 3.6.8 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Firefox 3.6 på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen.
Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Firefox -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar

Ordlister
Her lastar du ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Firefox.

YouTube
Sjå Firefox-videoar på YouTube.

Aktuelle artiklar

Reklame

Thunderbird 3.1.1

Spread Thunderbird

Thunderbird 3 er oppdatert til versjon 3.1.1

Utgjevingsmerknadene finn du her. På Thunderbird si heimeside finn du ei oversikt over funksjonane i programmet.

Last ned

Thunderbird 3.1.1 – norsk (nynorsk) for Windows

Thunderbird 3.1.1 – norsk (nynorsk) for Mac

Thunderbird 3.1.1 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Thunderbird 3 installert frå før kan du oppdatere ved å gå på:
Hjelp -> Sjå etter oppdateringar.

Ordlister
Her kan du m.a. laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Thunderbird 3.1

Kalender
Lightning er ei kalenderutviding for Thunderbird. Programmet er framleis i beta, men fungere likevel veldig bra. Last ned Lightning 1.0 beta2 her.

Aktuelle artiklar

Firefox 3.6.7

Spread Firefox Affiliate Button

Firefox er oppdatert til versjon 3.6.7. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Firefox 3.6.7 – norsk (nynorsk) for Windows

Firefox 3.6.7 – norsk (nynorsk) for Mac

Firefox 3.6.7 – norsk (nynorsk) for Linux

Har du Firefox 3.6 på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen.
Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Firefox -> Hjelp -> Sjå etter oppdateringar

Ordlister
Her kan du laste ned:  Norsk Nynorsk ordliste og Norsk Bokmål og Nynorsk ordliste for Firefox.

YouTube
Sjå Firefox-videoar på YouTube.

Aktuelle artiklar

Gimp 2.6.10

Gimp 2.6Gimp er eit gratis bildebehandlingsprogram for Windows, Mac og Linux (Klikk på «Show other downloads»).
Utgjevingsmerknadene finn du her.

Last ned

Gimp 2.6.10 for Windows – OS X Gimp 2.6.10 for Mac (du vert telken til ei anna side der du kan velje ulike versjonar)

Språkinnstilling i Windows
Har du innstallert ein av desse Windows-språkpakkane (LIP), vil mest sannsynleg rett språk installere seg av seg sjølv. Elles er framgangsmåten denne: Opne programmet Notisblokk og skriv inn følgjande:

set lang=nn
start gimp-2.6.exe

Namngje dokumentet: gimp-nn.bat
Lagre dokumentet her: C: -> Programfiler -> Gimp – 2.0 -> bin
Høgreklikk på dokumentet og vel Send til -> Skrivebord for å lage ein snarveg.
denne sida finn du meir info om korleis du endrar språk.

Hjelp
Det finst hjelpefiler på norsk for Gimp som du kan laste ned og installere. Hjelpefilene vert opna i nettlesaren din. For at dette skal verke, gå på Rediger -> Brukarinnstillingar -> Hjelpesystemet og stil inn følgjande:
Brukarhandbok: Bruk ein lokal installert kopi
Vis hjelpefilene i Nettlesar

Last ned Norsk hjelp for Gimp 2.6

Resurssider
Stuestøl: GIMP – klikkar du deg rundt på denne sida får du vite det meste
Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Opera 10.60

Opera, the fastest and most secure web browser

Nettlesaren Opera desktop er oppdatert til versjon 10.60. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Opera 10.60 – med m.a. norsk (nynorsk) for Windows. Andre versjonar finn du her

Har du Opera på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen. Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Last ned
Skrivebordsbakgrunnar (wallpapers)
Småprogram (widgets)
Drakter (skins)

YouTube
Sjå Opera-videoar på YouTube.

Opera 10.54

Opera,      the fastest and most secure web browser

Nettlesaren Opera desktop er oppdatert til versjon 10.54. Les utgjevingsmerknadene her.

Last ned

Opera 10.54 – med m.a. norsk (nynorsk) for Windows

Andre versjonar finn du her

Har du Opera på maskina di frå før vil det kome eit oppdateringsvarsel på skjermen. Du kan òg sjekke manuelt på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar …

Video
Sjå Opera-videoar på YouTube.

Last ned
Skrivebordsbakgrunnar (wallpaper)
Småprogram (widgets)
Drakter (skins)