Oppdatert Språkfil for Skype 3.6


Ei oppdatert språkfil for Skype 3.6 er no tilgjengeleg for nedlasting.

1) Oppdater Skype til siste versjon:

2) Last ned tilhøyrande språkfil:

Attached File NorwegianNynorsk_3.6.0.244_20071213_svindseth.lang

3) Handsaming av språkfila:

  • Lagre fila: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk (evt. marker og klikk Opne) på fila og vips så er Skype nå norsk.
Reklame

Opera.9.25 ute

Opera Web Browser
Opera 9.25 er ute. Dette er ei tilrådd sikkerheitsoppdatering. Her kan du lese om endringane som er gjort sidan versjon 9.24

1) Last ned og installer sjølve programmet:


2) Last ned og lagre språkfila


3) Opne språkfila:

  • Gå på Verktøy (Tools) > Innstillingar (Preferences) > Generelt (General)
  • Trykk på Detaljar (Details) og Vel (Choose)
  • Manøvrer deg fram til språkfila du lasta ned og lagra
  • Trykk OK og lat att dialogboksen

Firefox 2.0.0.11

Get Firefox
Firefox 2.0.0.11 er ute. Denne utgjevinga rettar opp eit problem i førre utgåva, 2.0.0.10. Sjå versjonsnotatet for fleire opplysningar.

Fleire program på Norsk programvare