MiSide – MinID

MiSide er eit offentleg servicekontor på Internett. På MiSide kan du m.a. endre adresse i folkeregisteret, sende søknad om skattekort, melde adresseendring (Posten), byte fastlege, finne informasjon om dei registrerte eigedommane dine. Logg inn på MiSide med MinID.

Aktuelle lenkjer og artiklar
Tid for å skaffe seg ein elektronisk ID for offentlege tenester (digi.no)

Reklame