Ordrik

win_x_lin
ordrik2_logo2«I ordbokspakken Ordrik kan ein velje mellom konservativ, moderat eller radikal nynorsk. Stilkontrollen gir valfrie ord og former ei ekstra markering i samsvar med den stilen som er valt.»


Ordrik
frå Nynodata er ein pakke med ordbøker for betre norsk, tilgjengeleg for WIndows, Mac og Linux. Programpakken inneheld nynorskordbok, nynorske synonym, bokmål til nynorsk og bokmålsordbok. Enkeltordbøker eller pakkar kan kjøpast.

Last ned og prøv Ordrik her
Reglar for eksamen
Kjøp Ordrik frå Esellerate

Bilete

Reklame