Firefox oppdatert til versjon 2.0.0.10

Get Firefox

Firefox er oppdatert til versjon 2.0.0.10. Tre sikkerheitshol er tetta.

Fleire program på Norsk programvare

Reklame

Oppdatert språkfil for Skype 3.6

Ei oppdatert norsk (nn-NO) språkfil for Skype 3.6 er no klar for nedlasting . Nytt i Skype 3.6 er støtte for høgkvalitets video og oppkopling til MySpace.

Last ned Skype 3.6:


Last ned tilhøyrande språkfil:

Attached File NorwegianNynorsk_3.6.0.216_20071121_svindseth.lang

Thunderbird oppdatert til versjon 2.0.0.9

Get Thunderbird

Thunderbird er no oppdatert til versjon 2.0.0.9. Det er i denne utgåva gjort nokre sikkerheitsoppdateringar. Last ned Thunderbird:

Legacy family Tree oppdatert til versjon 6.0.0.167

Legacy Family Tree er oppdatert til versjon 6.0.0.167.

Følg instruksjonane på sida.

Brukarar med Deluxe-versjon oppdaterer på Legacy Start i sjølve programmet.


Fleire program på
Norsk programvare

Firefox oppdatert til versjon 2.0.0.9

Get Firefox
Denne Firefox 2.0.0.9-oppdateringa er ei varsla oppdatering av nokre feil som vart funne i versjon 2.0.0.8.

– Oppdateringa til 2.0.0.8 var ei stor og viktig oppdatering, men fordi ein prioriterer sikkerhet framfor funksjonalitet har Firefox valt å kome med ei ny oppdatering så raskt.

Fleire program på Norsk programvare