Dialektspelet


Dialektspelet er eit eit spel basert på norske dialektar frå Ivar Aasen-tunet. Spelet er produsert i samarbeid med Senter for livslang læring.

Kjøp Dialektspelet her

Ivar Aasen-tunet om Dialektspelet
«Det inneheld over 60 ferske dialektprøver frå heile landet, og er laga slik at det er lett å greie litt, men vanskeleg å greie alt. Spelet høver godt som supplement til målføreundervisninga i ungdomsskule og vidaregåande skule.»

Reklame

Firefox 2.0.0.13

Get Firefox

Firefox 2.0.0.13 sikkerheit- og stabiliseringsoppdatering er no klar for nedlastingar.

Du kan lese om endringane i versjonsnotat der det og er eit detaljert ovesyn over endringane.

Last ned:

Sjå og: Firefox.no | Mozilla Norge

Oppdatert språkfil for Skype 3.6


Her er ei oppdatert språkfil for Skype 3.6 der ein del inkonsekvensar og feil er retta opp.

1: Last ned Skype 3.6

Klikk eller høgreklikk på fila og følg instruksjonane.

2: Last ned tilhøyrande språkfil:


3: Handsaming av språkfila:

  • Klikk eller høgreklikk på fila og …
  • Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4. Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit.

Legacy 6.0.0.190

Det utmerka slektsprogrammet Legacy Family Tree er ute med ei lita oppdatering/feilretting.

Oppdateringshistoriken finn du her.

Deluxe-brukarar lastar ned oppdateringa ved å bruke lenkja Legacy Start i sjølve programmet. Standard-brukarar lastar ned programmet her:

TuxPaint 0.9.19

TuxPaint 0.9.19 er ute. Les pressemeldinga her. TuxPaint er heilt gratis.

TuxPaint er eit teikneprogram for barn der Karl Ove Hufthammer står for den norske (nn) versjonen. Programmet er mellom anna tilgjengeleg for Windows, Mac og Linux.

  • Les meir om TuxPaint her og her

Etter at du har lasta ned programmet veljer du språk i innstillingane slik:

  • Start > Alle program > TuxPaint > Configure TuxPaint > Languages > Norwegian Nynorsk