Use OpenOffice.org

OOo 3.0.1 er no klar og ferdig testa for Windows og Linux. Andre versjonar og andre operativsystem kan du laste ned her. Desse versjonane er ikkje testa, men vil sannsynlegvis verke utan problem. Språkkoden for norsk er nn. Bokmål har bm.
I denne versjonen er endringane berre feilrettingar. Merknadene til denne utgjevinga finn du her Versjon 3.1 er planlagt til slutten av mars.

Last ned OOo 3.0.1

OOo 3.0.1

[linux_ikon.png] OOo 3.0.1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Advertisements