Ivar Aasen-CD

Aasen-cd
Dette er ein CD om livet og verket til Ivar Aasen, grunnleggjaren av eit norsk skriftspråk, diktaren og ein av Europas største språkforskarar. CD-en inneheld: bibliografiar, Aasens skrifter, multimediebiografi, dialektprøver og musikk.

Kjøp cd-en frå Samlagsantikvariatet (skriv inn Ivar Aasen i søkjefeltet) eller frå Bokkilden.no

Reklame

Yr.no

yr.no_gratis_vêrdataYr.no er ei svært god vêrside med varsel frå Noreg og resten av verda. Tenesta vert levert av Meteorologisk institutt og NRK.

Språk veljer du oppe i høgre hjørnet etter at du har valt vêrvarsel i menyen til venstre.

Det finst òg ei mobilteneste: m.yr.no – Les meir om den her

Gratis vêrdata
No kan du få gratis vêrdata på nettsida di. Det enklaste er eit JavaSkript-varsel.

m.yr.no for mobilar

m.yr.no

Yr.no er tilgjengeleg i ein versjon for mobilar. Adressa er m.yr.no. mobil.yr.no eller wap.yr.no kan òg nyttast.

Sjølve tenesta er gratis. Det einaste du betalar for er overføring av data (ca 5-6 øre pr. side).

Yr.no-sidene for mobil vil ha noko enklare grafikk enn dei vanlege sidene. Språk:  Bokmål Nynorsk Engelsk

Les meir om Yr.no på mobil
Prøv ut mobil.yr.no!

Sjekk været på mobilen

tillegg.yr.no – ein stad å dele tenester

Yr.no for iPhone og iPod Touch

Vêrtenesta Yr.no frå NRK og Meteorologisk institutt er tilgjengeleg for iPhone/iPod Touch.

Yr.no lastar du ned frå App Store eller så kan du klikke her for å kome til iTunes Preview som igjen vil opne iTunes Store/App Store i iTunes/iPod/iPhone. Applikasjonen er omtalt på yr.no på iPhone.

Yr.no er òg tilgjengeleg i applikasjonen NRK Radio (gratis)

Trykkjer du på i-en oppe i høgre hjørnet i applikasjonen kjem du til Innstillingar. Der kan du velje mellom vanleg klokke eller 12-timars klokke og mellom Bokmål og Nynorsk

Favorittstad
Nederst i kvart varsel finn du knappen: Bruk som favorittstad.

Artiklar
En sniktitt på YR for iPhone
Sjekk været på iPhone

Sjekk været på iPhone med yr.no
(nrkbeta.no)

Pidgin 2.5.6 – prateklient

pidgin

Prateklienten Pidgin 2.5.6 er ute. Endringsloggen finn du her. Programtillegg for Pidgin finn du her. Hjelp finn du her.

Prateklienten/Lynmeldingsprogrammet køyrer på Windows Linux og andre UNIX-operativsystem. Om du ønskjer Pidgin for Mac kan du prøve Adium

Last ned

Pidgin 2.5.6


Språkinnstilling

Om Pidgin ikkje installerer seg med korrekt språk på maskina di under Windows Vista,

(sjølv om du har installert denne norske LIP-en frå Microsoft,)

er løysinga følgjande:

 • Opprett miljøvariabelen: PIDGINLANG=nn

Gå på: Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

 • Vel Ny og i Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn)

eller

 • Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila.

Framgangsmåten er sannsynlegvis rimeleg lik for Windows XP

Skype 4.0.0.226 – oppdatert språkfilDen norske språkfila for Skype 4 er oppdatert til versjon 4.0.0.226

1: Last ned og installer Skype

Skype 4.0.0.226

2: Last ned tilhøyrande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.226_20090520_svindseth.lang ( 391.24K )

3: Handsame språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

OpenOffice.org 3.1.0

 Use OpenOffice.org

OpenOffice.org 3.1.0 er ute, ferdig testa. Meir informasjon om krav og installasjon for Linux her

Du finn versjonar for andre plattformer, m.a. Macher. Språkkode for norsk (nynorsk) er «nn».
Merk! For versjon 3.0.0 og nyare krev Mac-versjonen ikkje lenger X11 for å køyre. Sjå artikkel om dette på Mac1

Gratis norske brukarrettleiingar for OpenOffice.org 3 finn du her

Last ned OOo 3.1.0

OOo 3.1.0

OOo 3.1.0 med Java

[linux_ikon.png] OOo 3.1.0 (RPM)
Dei viktigaste endringane i denne versjonen (kjelde:OpenOffice.org)

Generelt:

 • Enklare å flytte objekt med førehandsvising av ny plassering
 • Klarare skrift med «Anti-aliasing»
 • Strek også over ord, i tillegg til gjennomstreking og understreking

Rekneark:

 • Dels mykje raskare rekneark
 • Skalering av visningsstorleiken også i rekneeark
 • Fleire visingsmulegheiter for x- og y-aksar i rekneeark.
 • Videofiler i Impress

Skriveprogrammet:

 • Meir diskre markeringsfarge ved tekstmarkeringar (lyseblå istadenfor svart)
 • Enklare omgjering frå lenkjer til vanleg tekst og tilbake
 • Mogleg å svare med ein ny kommentar på ein annens kommentar, dei vert vist i kvar sin farge.
 • Muleg å søkje og erstatte også i kommentarar.

Presentasjonar:

 • Eigne knappar for å endre skriftstorleiken raskt og enkelt

Sjå heile lista over endringar her.

Revo Uninstaller 1.83

Revo Uninstaller er oppdatert til versjon 1.83. Revo Uninstaller er -som namnet seier- eit program for avinstallering av programvare. Det er gratis og fritt for spionprogram. Revo Uninstaller hjelper deg med å avinstallere uønskte program som er instalerte på datamaskina di sjølv om du ikkje greier det med Vista-kontrolpanelet «Avinstaller eller endre eit program». Programmet fjernar òg filer som ofte er att etter ei vanleg avinstallering. Revo Uninstaller skal vere raskare enn fuksjonen «Avinstaller eller endre eit program» i Windows Vista. Les meir om hovudfunksjonane i Revo Uninstaller her (engelsk).

Last ned programmet
Revo Uninstaller 1.83Revo Uninstaller for usb-minnepinne (zip-fil)

Med andre ord

Med andre ord


Med andre ord av Magne Rommetveit er ei elektronisk synonymordbok utgjeven av Det Norske Samlaget.

Ordboka inneheld over 19 000 oppslagsord med omsetjingar frå bokmål til nynorsk og kan brukast som eit frittståande program, eller integrert med Microsoft Word.

Windows Vista/7
Med Andre Ord fungerer fint i Vista og 7. Men for at Hjelpefilene skal verke, må ein laste ned ei tilleggsfil. Klikk på Hjelp i programmet og følg instruksjonane eller gå direkte til denne sida for hjelp og instruksjonar, eller direkte til nedlastingssida her.

Skjermbilde av MAO

Mandriva Linux Spring 2009

Mandriva Linux Spring 2009 kjem i ein gratis- og ein betalversjon.
Les meir om denne Linux-distribusjonen på Huftis» blogg, den ofisielle heimesida og  på Mandriva.com

Last ned Mandriva Linux Spring 2009

Mandriva Linux Spring 2009

Aktuelle artikklar:

Kva er Linux – ei særdeles enkel innføring # 1

Kva er Linux – ei særdeles enkel innføring # 2

Kva er Linux – ei særdeles enkel innføring #3

Celtx 2.0.1

Celtx er oppdatert til versjon 2.0.1 Merknader til utgjevinga finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.


Last ned Celtx

Celtx 2.0.1

Celtx 2.0.1

Celtx 2.0.1