VLC mediespelar


Siste utgåve av mediespelaren VLC er versjon 2.0

Endringslogg

Last ned VLC mediespelar 2.0 for Windows, OSX, iOS og  Linux med meir

Språkinnstilling: Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

Om mediespelaren VLC
VLC
er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediespelar for Windows, Mac og Linux.

Han les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk.

Merk! VLC Mediespelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk. Framdrift for omsetjinga ser du på: VideoLAN internationalization VLC media player translation statistics

Reklame

VLC


Siste utgåve av mediaspelaren VLC er versjon 1.1.11

Endringslogg

Last ned VLC mediaspelar 1.1.11 for Windows , Mac OSX, iOS og  Linux med meir

Versjonar for Mac og Linux m.m. finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Framdrift for omsetting av VLC
VideoLAN internationalization VLC media player translation statistics
http://www.videolan.org/developers/i18n/vlcstat.php

VLC 1.1.7


Mediaspelaren VLC er ute i versjon 1.1.7. Endringsloggn finn du her.

Last ned VLC på norsk (nynorsk)
VLC Mediaspelar 1.1.7 for Windows

Versjonar for Mac og Linux m.m. finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

VLC 1.1.6

VLC Mediaspelar er oppdatert til versjon 1.1.6
Endringsloggn finn du her.

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om spelaren her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.1.6 for Windows – Fleire versjonar her

Mac versjonar finn du her

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC 1.1.5

VLC Mediaspelar er oppdatert til versjon 1.1.5
Endringsloggn finn du her.

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om spelaren her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.1.5 for Windows – Fleire versjonar her

Mac versjonar finn du her

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC 1.1.4

VLC Mediaspelar er oppdatert til versjon 1.1.4
Endringsloggn finn du her.

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om siste versjon her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno, so nokre av menyane vil framleis vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.1.4 for Windows – Fleire versjonar her

VLC Mediaspelar 1.1.3 for Mac (Intel) Fleire versjonar her

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC Mediaspelar 1.1.0

VLC Mediaspelar er oppdatert til versjon 1.1.0
Endringsloggn finn du her.

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om siste versjon her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno, so nokre av menyane vil framleis vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.1.0 for Windows – Fleire versjonar her

VLC Mediaspelar 1.1.0 for Mac (Intel) Fleire versjonar her

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC Mediaspelar

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Meir om siste versjon her. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno, so nokre av menyane vil framleis vere på engelsk.

Last ned

VLC Mediaspelar 1.0.5 for Windows

VLC Mediaspelar 1.0.5 for Mac

Linux-versjonar finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk