GiroUtskrift

GiroUtskrift

GiroUtskrift frå TotalData er som namnet seier eit program for å skrive ut giroar. Dei første 25 utskriftene er gratis. Deretter må ein betale for programmet.
Last ned

GiroUtskrift for Windows på norsk

Reklame

Firefox 3

Firefox 3

Firefox 3 er lansert på meir enn 45 ulike språk. Les versjonsnotatet her og pressemeldinga her. Det er og verdt å merkje seg at Firefox.no har vorte blogg.

Last ned:

denne sida finn du ei oversikt over utvidingar (Add-ons) som er tilgjengelege for Firefox 3. Du kan og gå på Verktøy > Utvidingar i sjølve nettlesaren for å søkje og bla i alle utvidingane. Brukarstøtte finn du på Firefox Support.

Om Firefox 3
«Firefox byr på både nynorsk og bokmålsutgåver, og sjølv om eg ikkje har nytta nynorsk sidan skuletida, og det er lenge sidan, verkar oversettinga god og intuitiv. Bokmålsutgåva er som vi har sett tidlegare, medan nynorskutgåva er særs godt utarbeida.» Frode Haugen i teknofil.no

Aasen-minnepinne

Ivar Aasen-tunet har lansert ein Aasen-minepinne med ekslusivt innhald og utsjånad.

Kjøp Aasen-minnepinnen her

Aasen-tunet skriv f;lgjande om minnepinnen:
«Minnepinnen inneheld Nordmannen (Mellom bakkar og berg) i ulike variantar: Handskrifta til Ivar Aasen, forfattarens siste versjon frå Symra (1863), ein versjon i modernisert språkdrakt, notar og mp3-fil. I tillegg kan du lese ein artikkel frå Dag og Tid om Nordmannen.

Digitaliseringa av handskrifta er ikkje tilgjengeleg for publikum nokon annan stad.» Artikkelen om dei kreative ungdommane som hadde ideen til minnepinnen, kan du lese her
Eit ekslusivt ferdaminne (suvenir)
Det er sjølvsagt innhaldet og utforminga av denne minnepinnen som gjer han eksklusiv, ikkje MB og pris.

Opera 9.5 ute

Opera web browser - download

Opera 9.5 er ute. Dette er den største oppdateringa av Opera på to år. Les meir i endringsloggen. Språk veljer du i installeraren.

Du kan og laste ned småprogram (widgets) og drakter (skins)

Les meir:

NRK nettradio for skrivebord

nrk.no kan du laste ned ein skrivebordsradio som gjev deg alle NRK sine radiokanalar tilgjengeleg direkte på skrivebordet ditt. Språk veljer du i Innstillingar.

For å installere NRK Desktopradio treng du:

Skype 3.8.0.139Skype
er oppdatert til versjon 3.8.0.139. I denne versjonen er mellom anna programtillegga til Firefox og Explorer oppdaterte i tillegg til nokre sikkerheits- og bug-fiksar. Les versjonsnotatet (engelsk).

1: Oppdater til siste versjon

Skype 3.8.0.139

2: Last ned tilhøyrande språkfil:

NorwegianNynorsk_3.8.0.139_20080611_svindseth.lang

3: Handsaming av språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

Skype 3.8.0.139 – klikk for større bilde

Vegvisar for Skype 3.8 – klikk for større bilde