Skype er eit prate- og IP-telefoniprogram.
Skype får du på nynorsk ved å leggje inn ei språkfil i programmet.

Last ned Skype for Windows

Last ned språkfila Nynorsk.lang
Lagre fila på skrivebordet

Flytt fila inn i Phone-mappa i Skype med administratorløyve:
-> Programfiler (x86) > Skype -> Phone

Opne språkfila i Skype for Windows
Skype -> Verktøy -> Endre språk (Change language) -> Last inn Skype-språkfila …
(skroll ned forbi alle språka!)
-> Programfiler (x86) -> Skype -> Phone
3: Dobbelklikk på fila og vips så er Skype på Norsk – Norwegian (Nynorsk)

Advertisements