Ei oppdatert norsk (nn-NO) språkfil for Skype 4.1 er no tilgjengeleg.
Med Skype kan du ringje gratis til andre som har programmet installert på datamaskina si. Du kan òg sende lyn– og SMS-meldingar, ha videosamtale. I tillegg støttar Skype høgkvalitetsvideo, oppkopling og søk etter MySpace-brukarar. Sjå alt kva Skype kan gjere for deg her. Info om Skype finn du òg på Wikipedia.

Last ned Skype

Skype 4.1.0.179

Last ned språkfila

Norwegian_Norsk_nn_NO_4.1.0.179_20091203_bjorni_.lang ( 411.74K )

Korleis handsame språkfila
-(Høgre) klikk eller på fila og lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
-Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
-Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit