Skype 4 er ute med ein snøggfiks (hotfix). Oppdateringa er tilrådd. Du kan laste ned oppdateringa nedanfor eller gå på Hjelp > Sjå etter oppdateringar i Skype.

Feilrettingar

Heile feilrapporten kan lastast ned og lesast her (PDF)

1: Last ned Skype

Skype 4.0.0.227

2: Last ned gjeldande språkfil

Attached File NorwegianNynorsk_4.0.0.226_20090520_svindseth.lang ( 391.24K )

Merk!
Endringane i versjon 4.0.0.227 gjeld kun tekniske forbetringar. Språkfila 4.0.0.226 gjeld difor framleis.

3: Handsame språkfila

Klikk eller høgreklikk på fila og …

Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone

Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone

Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4: Logg inn eller registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit

Advertisements