Opera 9 - Innovation delivered
Opera er ute med ei sikkerheits- og stabilitetsoppdatering.

1) Laste ned og installere sjølve programmet:

2) Laste ned og lagre språkfila:

3) Opne språkfila:

  • Gå på Verktøy (Tools) > Innstillingar (Preferences) > Generelt (General)
  • Trykk på Detaljar (Details) og Vel (Choose)
  • Manøvrer deg fram til språkfila du lasta ned og lagra
  • Trykk OK og lat att dialogboksen
Advertisements