Telegram på Norsk (nynorsk)

Telegram Messenger er ei sky-basert direktemeldings-, videokonferanse- og IP-telefoni-teneste med ende-til-ende-kryptering for hemmelg chatt for mobile einingar som Android, IOS, Windows Phone, UbuntuTouch og datamaskiner med Windows, macOS og Linux.
(Info henta frå Wikipedia på svensk)

Følg denne lenka og du får du Telegram-appen/programmet på Norsk (nynorsk):

https://t.me/setlanguage/norsk-nynorsk

Telegram lastar du ned her:

https://telegram.org/

Om Tegram på engelsk Wikipedia

Merk! Telegram på Norsk (nynorsk) er enno ikkje 100 % omsett. Du vil difor kunne finne nokre menyar som framleis er på engelsk.Reklame