Norsk (nynorsk) språkval i Android

App-språk og tastatur på Norsk (nynorsk)
For at appar som har Norsk (nynorsk) skal kunne vise Norsk (nynorsk) på telefonen/nettbrettet ditt, må du leggje til Norsk (nynorsk) i språkinnstillingane på telefonen/nettbrettet og velje det som standard.
Nedanfor vert det vist korleis du vel Norsk (Nynorsk) app-språk og tastatur i språkinnstillingane.

App-språk
Eining med Norsk (bokmål) eller English som systemspråk:
-> Innstillinger (Settings)
-> Generell styring (General management)
-> Språk (Language)
-> Legg til språk (Add language)
-> Hamburgarmeny: Alle språk (All languages)
-> Skroll ned og vel: Norsk nynorsk.
-> Angi som standard (Set as default)

Tastatur
Dette dømet er frå nettbrettet Samsung Galaxy A7
-> Innstillinger (Settings)
-> Generell styring (General management)
-> Språk og inndata
-> Tastatur på skjerm *Samsung-tastatur
-> Språk og typer
-> Administrer inndataspråk
-> Last ned og vel: Norsk (nynorsk)

No vil du få appar som har Norsk (nynorsk) val på norsk).
No vil du få ordforslag på Norsk (nynorsk) når du skriv i appar, i tillegg til at systemet ikkje overkøyrer det du skriv med Norsk (bokmål).

Dette dømet er henta frå eit Samsung-nettbrett.

Vurdering av Android
Kan appar med Norsk (nynorsk) visast i Android: JA 🙂⁠
Kan Norsk (nynorsk) tastatur stillast inn: JA 🙂⁠
Har Android Norsk (nynorsk) systemspråk: NEI 😦⁠

Skjerp dykk Android. Dette kan gjerast betre!

Reklame