MERK! Riks-TV boksen frå Humax har ei trykt brukarrettleiing, men ingen menyar på norsk (nynorsk), som Noregs Mållag annnoserte i Norsk Tidend i april 2008 (annonse side 18 og omtale side 14) at mottakaren skulle ha.Forhandlarar og nettbutikkar for Humax CXHD3000T bakkemottakar
Bergen TV & Antenneservice
nettbutikk
Norsk Antenneservice
nettbutikk

 

Meir info om Humax CXHD3000T her

 

Advertisements