Siste utgåve av mediaspelaren VLC er versjon 1.1.11

Endringslogg

Last ned VLC mediaspelar 1.1.11 for Windows , Mac OSX, iOS og  Linux med meir

Versjonar for Mac og Linux m.m. finn du her

Språkinnstilling
Verktøy -> Innstillingar -> Grensesnitt -> Språk -> Nynorsk

VLC er ein avansert open kjeldekode-multiplattform mediaspelar for Windows, Mac og Linux. Mediaspelaren les dei fleste lyd- og videoformat som t.d. H.264, Ogg, DivX, MKV, TS, MPEG-2, mp3, MPEG-4, aac, i tillegg til DVD-ar, CD-ar, VCD-ar og ulike direkteoverføringsprotokollar (streaming). Ei fullstendig liste over funksjonane finn du her.

VLC kan òg brukast som ein media-omformar (converter) eller ein tenar for å direkteoverføre (streame) i unicast eller multicast i IPv4 eller IPv6 på nettverk. Merk! VLC Mediaspelar er ikkje 100 % omsett til norsk enno og nokre av menyane vil difor vere på engelsk.

Framdrift for omsetting av VLC
VideoLAN internationalization VLC media player translation statistics
http://www.videolan.org/developers/i18n/vlcstat.php

Advertisements